Televizor Samsung se sám zapíná a vypíná

Pokud provedete jednoduchou diagnostiku televizoru a základní manipulaci, je pravděpodobné, že si s problémem poradíte bez návštěvy servisního střediska.

Doporučujeme vám zkontrolovat nejzjevnější příčiny a ty, které lze nejsnáze odstranit vlastními silami.

Problémy mohou být vnější nebo vnitřní. Pokud nejste technicky zdatní, raději do vnitřní jednotky nezasahujte.

Problém

Proč se televizor Samsung sám zapíná a vypíná, není snadné to zjistit. Tento jev má několik důvodů. Někdy můžete problém vyřešit sami. Ve většině případů to však může být technicky náročné, takže to zvládne jen odborník.

Pokud si všimnete, že televizor začal „žít vlastním životem“, není třeba panikařit. Ačkoli se nejedná o nejčastější problém, u některých modelů se vyskytuje. Problém tedy již má řešení.

Vyřešte problém sami

Pokud všechny výše uvedené faktory neplatí, můžete se pokusit najít problém sami. K odstranění problému v drátech nebo zásuvce stačí mít základní znalosti a dovednosti v oblasti elektroniky. Tato uživatelská příručka vás provede krok za krokem:

 • Ujistěte se, že jsou všechna tlačítka na zařízení volně stisknutá, nejsou zaseknutá nebo rozdrcená.
 • Vypněte televizor, odpojte napájecí kabel a po několika minutách jej znovu zapněte.
 • Přejděte do nastavení časovače a zkontrolujte, zda všechna nastavení uživateli vyhovují.
 • Pokud se skříňka stále náhodně zapíná, je třeba aktualizovat software (k tomu je třeba najít na internetu soubor s příslušnými aktualizacemi, stáhnout jej a odeslat do televizoru pomocí kabelu). Poté na něm otevřete soubor a nainstalujte software).
 • Pokud jsou předchozí body neúspěšné, můžete vyměnit napájecí jednotku, což ve většině případů problém vyřeší.
 • V krajním případě, pokud vše ostatní selže, zavolejte servisního technika.
READ  Jak připojit předponu ke staré televizi

Hlavní důvody, proč se televizor sám zapíná

Všechny důvody, proč se televizor sám zapíná, lze rozdělit do dvou skupin:

Mezi oběma je velký rozdíl. Poruchy systému může odstranit každý uživatel a oprava hardwarových modulů vyžaduje speciální vybavení.

Televizor se po vypnutí někdy sám zapne, a to nejen proto, že je rozbitý. Nejčastější příčiny selhání jsou následující:

 • na dálkovém ovladači se zaseklo tlačítko napájení;
 • Interní časovač je omylem nastaven tak, aby se televizor zapnul sám;
 • Baterie v dálkovém ovladači se vybily;
 • Je připojeno zařízení (bezdrátový adaptér, síťový modul nebo směrovač), které způsobuje, že se televizor v noci sám zapíná;
 • Nastavení CEC nebo HDMI může spustit Smart TV.

Existuje mnoho různých značek elektrických spotřebičů. Nejčastěji se televizor sám zapne za jedné z výše uvedených okolností.

Proč se televizor samovolně zapíná a vypíná

Možné příčiny zapínání a vypínání televizoru:

 • Software je třeba aktualizovat;
 • Do těla se dostala vlhkost nebo prach;
 • Časovač spánku/pohotovostního režimu je nastaven;
 • tlačítko napájení na dálkovém ovladači „zapadlo“;
 • Kondenzátory na základní desce jsou přepálené v důsledku kolísání napětí;
 • Ochrana proti zkratu v důsledku poškození napájecího zdroje, kabelu nebo zásuvky.

Důležité! Výše uvedené poruchy jsou běžné u značek Samsung, LG, Philips a dalších značek bez ohledu na cenu.

Lidský faktor

To je nejvlivnější příčina selhání moderních technologií: mnozí uživatelé jsou tak bezohlední, že mohou způsobit velké škody na zařízeních, aniž by měli technické znalosti nebo dokonce základní bezpečnostní povědomí. Uvolněné kontakty v zásuvce mohou způsobit, že se chytrý spotřebič sám vypne. vestavěný bezpečnostní systém tak zabraňuje přehřátí a poruše televizoru.

Pokud se televizor náhle sám vypne, zkontrolujte stav zásuvky. Pokud máte v domě malé děti, pak by se taková kontrola měla provádět pravidelně, několikrát týdně, nebo provést skryté připojení na místě mimo jejich dosah.

READ  Jak vypnout slepý na Samsung

Televizor Samsung se sám vypne a znovu zapne.

Pokud se televizor Samsung vypne. Abyste zjistili, proč k tomu dochází, musíte analyzovat příčinu. Je možné, že se vám podaří uvést televizor do normálního stavu a správně ho zprovoznit. Samsung Smart TV, jedná se o poměrně složité zařízení a příčinou může být selhání softwaru.

Při provozu televizoru věnujte pozornost následujícím bodům. Začněme těmi nejjednoduššími, netechnickými kroky.Jak doporučuje společnost Samsung, odpojte televizor ze zásuvky a počkejte alespoň jednu minutu, nejlépe 2-3 minuty. Zapněte televizor, stává se to, ale velmi zřídka, televizor začne normálně fungovat.

Odpojte všechny kabely HDMI a zkontrolujte, jak televizor funguje. Pokud je to obtížné, zakažte Anynet v nabídce televizoru. Jedná se o standard pro interakci a ovládání mezi různými zařízeními prostřednictvím HDMI. Jednou z funkcí je správa všech zařízení najednou. Pokud například zapnete herní konzoli, televizor se automaticky zapne a přijme příkaz z herní konzole. Někdy zařízení v pohotovostním režimu reaguje na zapnutí televizoru a vydá příkaz k vypnutí. Jedním z důvodů, proč se televizor zapíná a vypíná, je porucha zařízení s podporou HDMI-CEC připojených k televizoru. Může to být způsobeno zapínáním a vypínáním televizoru nebo špatnou interakcí zařízení od různých výrobců nebo zařízení vyrobených s velkým časovým rozdílem.

Komplexní poruchy

Pokud se televizor Samsung sám zapíná a vypíná, musíte myslet na vážnější důsledky. Někdy je toto chování způsobeno příjmem nízkofrekvenčního signálu. To je často důvodem, proč televize v určitou dobu funguje.

Například jeden televizní kanál může fungovat bez problémů, dokud zařízení samo nepřejde do pohotovostního režimu. Na druhém kanálu se objeví příběh, kdy je frekvence nízká, takže zařízení bude fungovat jen několik minut.

Problém s elektřinou

V případě pochybností můžete tento typ závady diagnostikovat sami:

 • Vypněte televizor a poté sejměte zadní panel.
 • Zkontrolujte stav desky sami, budete k tomu potřebovat lupu nebo zvětšovací sklo.
 • Pokud je díl prasklý, je třeba jej vyměnit, náhradní díly jsou k dispozici v příslušných obchodech.
READ  Připojení notebooku k počítači prostřednictvím směrovače Wi-Fi.

Opravy elektrických obvodů jsou velmi závažnou závadou, proto je lepší je svěřit odborníkovi.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS