Free Apps to Track a Cell Phone Location for Free 2022 From Anywhere

While it’s easier to monitor a smartphone, you can also track earlier phones, so don’t give up hope if you’re still using a first-generation Motorola Razr.

There are ten prominent tracking application tools that are currently suggested to everyone. If you investigate the web URL provided in the material, you will learn how to monitor a cell phone location for free online.

However, before you can lawfully trace a phone, you must first get permission from the owner.

If you have a smartphone, make sure to first set up and enable any built-in phone-locating software, such as Apple’s Find My iPhone, Google’s Find My Device, or Samsung’s Find My Mobile.

Jedná se o mnohem spolehlivější alternativu, protože k přesnému sledování využívá vestavěný systém GPS v telefonu. Některé z těchto aplikací a sledovacích zařízení na kartě SIM navíc poskytují polohu na základě sítě.

V tomto článku vám ukážeme, jak sledovat telefon pomocí různých populárních špionážních aplikací. Tento postup je spolehlivý, účinný a jednoduchý. Pokud hledáte další možnosti, podívejte se na níže uvedené aplikace.

jednoduchých způsobů, jak zjistit telefonní číslo

V Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších zemích bývalého Sovětského svazu provozuje tento světoznámý mobilní operátor Beeline (případně pod jiným názvem). Díky službě Mobile Location Service neboli MLS (mobilní lokalizační služba) mohou již více než 15 let legálně sledovat telefonní číslo.

Služba se nazývá „lokátor“ a prvních 7 dní lze zdarma sledovat telefonní číslo osoby. Nejčastější polohování je v pětiminutových intervalech. Současně lze připojit až 5 telefonů. Služba je účtována denně v 7.

Podle mobilního/celulární operátora

Téměř všichni operátoři mobilních sítí poskytují službu sledování telefonu.

Služba „Radar“ společnosti Beeline funguje v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších zemích bývalého Sovětského svazu. Služba není zdarma. 1 den 7. Díky službě MLS (Mobile Device Location Service) mohou již více než 15 let legálně sledovat vaše telefonní číslo.

Služba se nazývá „Radar“. Pomocí něj můžete sledovat své telefonní číslo 99krát za 1 den prostřednictvím internetu. Poskytováno pouze se souhlasem předplatitele. Předplatitel může tento souhlas kdykoli odvolat a služba bude okamžitě ukončena. Možnost připojení 5 smartphonů. Cena služby za den bude připočtena k počtu sledovaných účastníků plus 3 ruble.

„Search“ a „Childcare“ od MTS

Mobilní operátor MTS nabízí dvě podobné služby, které umožňují sledovat účastníka podle telefonního čísla online. Jak jste pochopili z názvu, funkce Search je určena pro jakýkoli typ telefonu a funkce Child Monitor slouží k rodičovské kontrole.

Jedinečnost této služby od operátora Tele2 spočívá v tom, že funguje se systémy Android i iOS. Připojení pouze po souhlasu účastníka. Během prvních 3 dnů budete moci zdarma sledovat, kde se váš telefon nachází online. Pak je třeba za službu zaplatit.

Jak zjistit polohu mobilního telefonu?

Existuje několik online způsobů, jak vyhledat osobu podle mobilního telefonního čísla. Některé z těchto metod byly použity v online službě TelPoSearch, kterou vyvinula společnost Internet Search. To nám poskytuje dostatek informací k nalezení chytrého telefonu i běžného tlačítkového mobilního telefonu.

Metoda Přibližnou polohu mobilního telefonu lze zjistit odesláním požadavku HLR prostřednictvím SMS-centra. Tento dotaz vám poskytne polohu spínače (nikoli sluchátka), v jehož dosahu je telefon používán, a jeho stav (zda je v době kontroly zapnutý nebo vypnutý).

Jak to funguje? Databáze registru domovské polohy (home location register nebo HLR) obsahuje informace o všech účastnících, kteří jsou přiřazeni k. Jakmile lokalizujete účastníka v jednom z HLR, mobilní síť předá volání přidružené mobilní ústředně (MSC), která si následně vyžádá informace z registru polohy hostů (VLR), který obsahuje poslední základnovou stanici, k níž byl mobilní telefon připojen. Řídicí jednotka základnové stanice (BSC) pak komunikuje se základnovými stanicemi v rámci vysílaného LAC a volání je směrováno do správné buňky (Cell-ID nebo CID).

READ  Jak připojit kabel LAN k počítači

Nevýhoda této metody: HLR-požadavek nám poskytne velmi přibližnou polohu telefonu a jeho majitele. pouze název města nebo regionu. Ani po získání těchto údajů si nelze být stoprocentně jistý, že se zařízení nachází v určené oblasti. Na vině jsou zvláštnosti způsobu, jakým každý operátor buduje svou telefonní síť. Například ústředna Tele2, jediná v celém Rusku, se nachází ve městě Gagarin. Rostov. Ať už se tedy testovaný mobilní telefon nacházel v kterémkoli městě, SMS centrum ho našlo v Rostově. Zcela jiná situace je ve většině evropských zemí, kde jsou ústředny instalovány ve všech regionálních centrech a velkých městech. Tato důkladná síť umožňuje přesné informace o městech, což nám následně umožňuje organizovat sledování pohybu mobilních telefonů mezi městy. Získání informací o aktivitě čísla telefonu a oblasti registrace.

Metoda Umístění chytrého telefonu. Chytrý telefon i počítač lze lokalizovat pomocí identifikace a analýzy jeho IP adresy. Pomocí snifferu zjistíte IP adresu zařízení a zkontrolujete přijatá data. služby ověřování domén a IP. Vytvořte sniffer, nasměrujte jej na zařízení, které chcete sledovat, a v odpovědi získejte jeho IP adresu. Ověření IP umožňuje určit město, ve kterém se kontrolovaný gadget nachází.

Nevýhoda této metody: V současné době nemá žádná z výše uvedených služeb naprosto spolehlivou a maximálně úplnou databázi IP polohy. V tomto případě je tedy možné, že nezískáte přesné informace. Určení polohy telefonu podle jeho adresy IP.

Polohu telefonu lze určit také pomocí technologie HTML5 Geolocation. Tato moderní technologie se používá ke geoidentifikaci návštěvníků internetových zdrojů a uživatelů mobilních aplikací. Jak to funguje? Předpokládejme, že jste si do svého smartphonu stáhli hru Pokemon Go. Chcete-li hru používat, budete požádáni o souhlas s určením přesné polohy. Pokud je souhlas udělen, aplikace si každých 5 sekund vyžádá polohu vašeho mobilního zařízení a odešle ji na svůj server.

Dále se HTML5 Geolocation pokusí určit polohu vašeho zařízení pomocí jedné z následujících metod. První metoda vypočítá vaši polohu na základě relativní blízkosti k jedné věži mobilní sítě (LBS). Druhá metoda spočívá v získání přesných souřadnic pomocí přijímače GPS, který je součástí všech moderních telefonů. Třetí metoda určuje polohu zařízení připojeného k veřejné síti Wi-Fi na základě veřejně dostupné mapy polohy směrovače Wi-Fi. Čtvrtá metoda využívá k určení vaší polohy IP adresu, která se nijak neliší od výše uvedené metody.

Nejspolehlivější způsob zjišťování polohy mobilních telefonů mají v rukou telekomunikační společnosti, jejichž údaje využívají orgány činné v trestním řízení. Jde o určení přesné polohy mobilního telefonu pomocí výpočtu triangulace, tj.е. Oblast, ve které účastník již není omezen dosahem základnové stanice, ale simplexem mezi několika základnovými stanicemi (často trojúhelník, jehož vrcholy jsou definovány souřadnicemi základnových stanic). V tomto případě je přesnost detekce mobilního telefonu ve městě až 50 metrů. Výpočty triangulace a umístění základnových stanic lze provést ručně pomocí databáze umístění věží mobilních operátorů. Získání informací o poloze základnové stanice.

Metoda je podvod. V posledních dvou letech se na internetu rozšířila řada služeb, které údajně určují polohu vašeho mobilního telefonu po celém světě. Ve skutečnosti a ve skutečnosti jsou podvodné. Svým obětem neprodávají aktuální polohu mobilního telefonu, ale přikrášlený výpis z číslovacího plánu mobilních a pevných operátorů. Přístup do tohoto registru v Rusku je pro všechny zdarma. Získání informací o oblasti registrace telefonního čísla.

Lokalizační služba společnosti Tele2

Služba podobná možnosti Beeline.Tele2 má „lokátor“. Nazývá se „Geopoisk“ a je k dispozici pro předplatitele tohoto operátora na jakémkoli tarifním plánu. Pomocí této možnosti můžete zjistit, kde se účastník Tele2 v daném okamžiku nachází. Odběratel, kterého chcete tímto způsobem sledovat, vám však musí dát souhlas.

Stačí získat vaše svolení pouze jednou. Poté můžete vytvářet vlastní požadavky a server Tele2 vám zašle polohu účastníka ve formě SMS. Ve zprávě bude uvedena přibližná adresa účastníka a odkaz na mapu. Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, můžete si pomocí tohoto odkazu otevřít mapu a zjistit, kde přesně se hledaná osoba nachází.

READ  Redmi note 8 4 128gb recenze

Aktivace možnosti Geopositioning na Tele2

Když je služba aktivní, je třeba zadat požadavek USSD s telefonním číslem hledané osoby. Obdrží zprávu SMS s žádostí o povolení informací o své poloze. Pokud to povolí, obdržíte na svůj telefon zprávu s informací, kde se hledaný účastník společnosti Tele2 nachází.

Jedná se o bezplatný způsob sledování telefonu

Jak se říká, sýr není zadarmo. Takže je možné zdarma sledovat polohu podle telefonního čísla prostřednictvím nainstalovaného antiviru, dotazů Google a historie trasování telefonu v nastavení samotného telefonu.

Poskytnete práva ke sledování telefonu antiviru (ale ten to udělá bez vašeho souhlasu) nebo vyhledávači. Pak se tiše podivte: „Jak je skvělé, že vám rychle najde potřebné budovy, parky nebo kavárny a naviguje vás tak rychle ven z domu.“. A pak se divíte, že je vaše trasa dostupná i ostatním.

Pomocí sledovacího programu je však možné telefon sledovat zdarma bez souhlasu účastníka. Ale budete se muset prohrabat spoustou existujících, abyste našli takový, který to udělá zdarma. Pak se ale nedivte, že po jakékoli aktualizaci přestane program fungovat. Nikdo nebude software vylepšovat zdarma. Paradoxně i programátoři chtějí jíst.

možnosti sledování osoby pomocí telefonu

Možnost 1. Mýtus o IMEI telefonu

Záměrně jsme naši recenzi začali tímto mýtem, který je pevně zakořeněn v našich mozcích. Mnozí tvrdí, že polohu telefonu lze zjistit na mapě pomocí jeho IMEI. Kategoricky prohlašujeme, že to není možné udělat sám (pro běžného člověka), pouze s pomocí policie a speciálních služeb.

IMEI je zkrátka číslo, které je telefonu přiděleno při jeho sestavení. Je jedinečný a obsahuje informace o tom, kdy bylo zařízení vyrobeno, kde a kým. Najdete ho na krabičce, v samotném sluchátku pod baterií a v nastavení. Také vytočením čísla #06# a stisknutím tlačítka „call“ se na obrazovce objeví zpráva.

Zde je to velmi jednoduché. Když telefon začne vyzvánět, operátor mobilní sítě jej „vidí“ prostřednictvím tohoto čísla a signálu z karty SIM. Mobilní operátor však nebude moci sledovat telefon pouze pomocí jeho IMEI. Pouze speciální agentury budou schopny to udělat a pak dělat svou vyšetřovací práci.

Pamatujte si, že pokud máte nějaké přání nebo chcete vědět, jak telefon lokalizovat pomocí IMEI. NEMŮŽETE to udělat sami, pouze s pomocí policie. Pokud jste na internetu našli služby, které nabízejí sledování vašeho telefonu za peníze, jedná se určitě o podvodníky. Pokud ovšem nemají přístup do databáze IMEI ukradených telefonů, což je dost pochybné.

Možnost 2. Mýtus o absenci instalace softwaru

Pokračujeme v boření mýtů. Mýtus 2 „Mobilní telefon je možné sledovat bez instalace softwaru“. Ne, nemůžete. Než se něco dozvíte, musíte nejprve provést nějakou akci: jít, letět, číst, zapnout, podívat se atd.д. To platí i pro aplikace. Před sledováním je nutné software aktivovat. Buď v telefonu, nebo v cílovém telefonu, případně v obou současně. Záleží na službě.

Pokud narazíte na takové služby, které poskytují určité osoby na internetu, zavřete jejich stránky. určitě se jedná o podvodníky. Zapamatujte si jednou provždy. sledování telefonu přes internet nelze organizovat bez instalace programů nebo připojení telefonu ke geolokačním službám.

Zde si můžete zdarma najít manželku podle telefonního čísla, protože naprostá většina služeb poskytuje bezplatné zkušební období. Sledování manželky podle telefonního čísla bez instalace a aktivace je však technicky nemožné.

Možnost 3. Prostřednictvím mobilních operátorů

Téměř všichni mobilní operátoři nabízejí služby, které umožňují sledovat polohu telefonu podle čísla. Jedná se o úzce zaměřené služby, které na mapě zobrazují pouze souřadnice. jsou poskytovány se souhlasem předplatitele.

MTS

MTS má tři služby: „Search“, „ZnayGde“ a „Baby Watch“. Použití služby „Know Where“. Prvních 5 dní můžete sledovat telefonní číslo online zdarma, služba „Vyhledávání“ je zdarma po dobu 2 týdnů.

Kyivstar

Služba „Maják“ je k dispozici na Kyivstar. Vytočte požadované číslo a přidejte je do seznamu kontaktů. Tento účastník obdrží SMS, musí souhlasit a tímto způsobem můžete zdarma sledovat telefonní číslo někoho jiného. Není nutné něco připojovat předem.

Tele2

Služba společnosti Tele2 se nazývá Geopositioning. Sleduje zařízení se systémem Android i iOS. Existuje rodičovská kontrola, pomocí které můžete své dítě nejen sledovat pomocí GPS, ale také mu zablokovat přihlašování na internet nebo na určité stránky.

READ  Jak obnovit klávesnici na Androidu

Beeline

Společnost Beeline nazvala svou službu „Locator. Lze nastavit detekci každých 5 minut. Placeno denně. Bezplatné sledování čísla online po dobu prvních 7 dní.

Megafon

A v aplikaci Megaphone je to „Radar“. Sleduje nejen vlastní čísla, ale i čísla jiných mobilních operátorů. Lze sledovat až 5 telefonů najednou. Cena závisí na počtu sledovaných zařízení.

Pomocí těchto služeb můžete telefon skutečně najít pomocí GPS. jedná se o online sledování. Jediné, co je třeba vzít v úvahu, je skutečnost, že pracuje výhradně s globálním polohovým systémem, a pokud je GPS vypnuta, nebude možné odeslat souřadnice.

Pokud je v telefonu nainstalována aplikace Viber

Sledování osob můžete organizovat pomocí zeměpisných značek v tomto messengeru. Můžete zjistit, kde se daná osoba v daném okamžiku nachází. Mimochodem, je to velmi snadné:

Zapnutí zjišťování polohy v cílovém telefonu. Nastavení. Soukromí a zabezpečení. Geo-Lokalizace. Viber. přesuňte posuvník.

V cílovém telefonu se zobrazí geolokační mapa stejně jako v telefonu. Když je kontakt aktivní (píše SMS, nahrává fotografie atd.), vidíte jeho polohu.д.), uvidíte jejich umístění.

Měli byste však mít na paměti, že tuto situaci nemůžete nijak zlepšit. sledování telefonního čísla je zdarma a zobrazí se při každém použití služby Viber, ale přesnost souřadnic může být velmi nízká. Někdy je uvedena nejen jiná ulice, ale dokonce i jiné město. S tím nic nenaděláte. tak to prostě funguje.

Pokud je nainstalován program Telegram

Takto to funguje ve verzi 4.4 a vyšší lze sledovat podle telefonního čísla v reálném čase. K tomu je nutné:

Budete tak moci získat aktuální souřadnice svého partnera nebo mu poslat svou „Vysílání mé zeměpisné polohy“. Pokud váš kontakt přijde na schůzku, můžete ho sledovat online po dobu 15 minut, 1 hodiny nebo 8 hodin v kuse (dobu si můžete nastavit sami).

Pokud je nainstalována aplikace WhatsApp

Nyní o tom, jak nastavit sledování telefonního čísla, pokud je nainstalována aplikace WhatsApp. Můžete sledovat zmrazené časové razítko (t.е. Trasu můžete také sledovat v reálném čase:

To umožňuje sledovat telefonní číslo online na mapě. Nebudete moci sledovat skrytě, protože to vše se děje ve spojení s partnerem.

Bezplatný software Cell Tracker

Jedná se o bezplatný program pro vyhledání volajícího v reálném čase. Nainstalováno v telefonech se systémem Android. Jedná se o druh GPS trackeru. Funguje bez problémů. Uživatelé si ji velmi oblíbili, a proto je často uváděna jako jedna z nejlepších aplikací pro vyhledání osoby prostřednictvím mobilního telefonu se systémem Android.

  • informace jsou poskytovány velmi pohodlně;
  • určuje souřadnice s přesností až 3 metry;
  • Kliknutím na červené sloupce získáte úplné informace o intervalu;
  • na mapě se zobrazí výchozí body se souřadnicemi a časem.

Pozor! Přejděte k seriózním spywarovým aplikacím, které nejen lokalizují volajícího, ale také odposlouchávají jeho hovory, čtou jeho korespondenci, prohlížejí fotografie a všechny činnosti, které provádí na svém telefonu a v jeho okolí.

Teď už to víte: Reptilicus můžete použít ke sledování pohybu osoby na jejím mobilním telefonu. stačí jej jednou nastavit na požadovaném telefonu!

Dozvěděli jste se také, jak sledovat pohyb osoby podle telefonního čísla. přihlaste se k placeným službám mobilních operátorů. Funguje pouze při připojení GPS.

Po přečtení našeho přehledu jste se dozvěděli o dalším způsobu, jak můžete sledovat svou polohu prostřednictvím telefonu. přes messengery a sociální sítě, které jste si nastavili.

Tyto znalosti se vám určitě budou hodit, pokud budete potřebovat sledovat telefon a jeho polohu na mapě. Jen si uvědomte, že instalací softwaru Reptilicus získáte také: záznam telefonních hovorů a hlasových zpráv, veškerou korespondenci a fotografie (které daná osoba odesílá nebo přijímá na svém telefonu), všechny uložené kontakty a nainstalované aplikace a můžete nahrávat své okolí a pořizovat fotografie na dálku pomocí fotoaparátu. Jedná se o plnohodnotný sledovací telefon, nikoli o banální určení polohy.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS