nuker82

Mám Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110, měl problém s poslechem hudby se sluchátky a najednou se zvuk stal velmi tichým, sluchátka zkontrolovala, na tabletu zvuk také funguje, ale sluchátka dávají velmi slabý zvuk, i když hlasitost na plnou hlasitost.

Rozhodl se zkusit tlačítko reset. nepomohlo.

Tablety a telefony se systémem Android občas selhávají. Pokud vlastníte zařízení se systémem Android a rozhodli jste se resetovat svůj tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 pro obnovení výchozího továrního nastavení tabletu, pak jste na správném místě. Často je nutné obnovit nastavení kvůli chybě aplikace nebo pokud byl operační systém napaden virem (obnovení nastavení může pomoci například v případě, že do systému Android pronikl virus s bannerem a blokuje obrazovku). Možná se vám podobná situace stala s vaším přístrojem nebo chcete jen odstranit všechny informace z interní paměti tabletu.Selhání systému mohou způsobit různé faktory. Může dojít k celkovému zanesení systému v důsledku časté reinstalace aplikací a instalace velkého množství programů a her do interní paměti a na paměťovou kartu. Nebo může jít o interní chybu operačního systému, a to zřídkakdy bez zásahu. Kromě problémů s operačním systémem se tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 se nemusí vůbec zapnout. Pokud zařízení zaostává, zamrzá nebo je nestabilní, může pomoci i tvrdý reset. Co přesně se resetuje a co resetuje tablet?? Zde je vhodné upřesnit, že v tabletech a chytrých telefonech se systémem Android existují dva typy resetů. Resetování zařízení Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 lze resetovat softwarovými i hardwarovými metodami. A tyto metody se liší.U některých firmwarů můžete při obnovení softwaru vybrat požadované možnosti odstranění. Tím se odstraní všechny informace z paměťové karty a interní paměti operačního systému. Při hardwarovém resetu přes speciální nabídku obnovení systému Android tyto možnosti neexistují, takže SMS zprávy, telefonní kontakty, aplikace a hry mohou zůstat zachovány. Před provedením tvrdého nebo měkkého obnovení systému Android do továrního nastavení je však vhodné zálohovat všechna důležitá data, která máte, a uložit je. Při obnovení se pravděpodobně odstraní následující data: nainstalované aplikace a hry, účet Google a všechna data spojená s jinými účty, osobní údaje (kontakty, zprávy SMS, záznamy v kalendáři), nastavení systému a aplikací.Pokud chcete resetovat zařízení Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 obnovit starý firmware vašeho zařízení, pak vás musíme zklamat. Obnovení hardwaru ani softwaru vám nepomůže vrátit starý firmware. Lze ji obnovit pouze ručním přeflashováním miniaplikace. Níže se podíváme na oba způsoby obnovení továrního nastavení tabletu Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 a začněte jednodušší metodou. softwarovým resetem systému.

Jak resetovat zařízení Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 ze systému Android Pokud se tablet spustí, je snazší provést obnovení továrního nastavení softwarem než obnovení hardwaru. Chcete-li provést reset softwaru, musíte vstoupit do nabídky tabletu.Jakmile se dostanete do nabídky zařízení, najděte zástupce nastavení a klepněte na něj.V nastavení je třeba najít položku nabídky „Účty“ nebo „Osobní údaje“ (záleží na firmwaru miniaplikace). Poté vyberte položku nabídky „Obnovit a resetovat“ nebo její jiný název může být „Zálohování a resetování“.Dále je třeba najít položku nabídky „Obnovení továrního nastavení“ (může se také nazývat „Obnovení dat“). Jak je vidět z vysvětlení na obrázku níže, dojde k obnovení všech nastavení a odstranění všech dat v zařízení.Po zadání položky nabídky Obnovit data budete moci provést reset tabletu Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 na výchozí nastavení systému Android.Po stisknutí tlačítka Reset vás systém Android požádá o potvrzení „Odstranit všechna osobní data a stažené aplikace“? Nebude možné je obnovit‘ trvale obnovit operační systém.Stisknutím tlačítka „Smazat vše“ (nebo „Vymazat vše“) zahájíte postup resetování tabletu Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110. Zde ukončíme popis softwarového resetu a přejdeme k hardwarovému resetu

READ  V televizoru Samsung Smart TV chybí služba YouTube

Jak provést tvrdý reset

Pokud se tablet nezapne nebo nespustí, může to být způsobeno softwarovou závadou systému Android, nikoli hardwarovým problémem. Proto vývojáři implementovali hardwarový reset, který lze spustit stisknutím kláves na tabletu Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110. Chcete-li obnovit nastavení bez vstupu do systému, musíte zařízení vypnout. Zde je několik způsobů resetování, vyzkoušejte je:1) Chcete-li provést resetování, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (nebo snížení hlasitosti) a tlačítko napájení. Nebo postupujte stejně, ale po stisknutí tlačítka napájení nadále držte stisknuté tlačítko hlasitosti. 2) Druhá možnost je podobná té první, musíte stisknout a podržet tlačítka snížení a zvýšení hlasitosti, poté stačí stisknout tlačítko napájení. 3) Třetí možnost spuštění nabídky resetování. stiskněte současně tři tlačítka: tlačítko domů, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení. 4) Poslední možnost. Stiskněte tlačítko napájení na 1-2 sekundy, poté stiskněte tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se nezobrazí nabídka obnovení.Postup obnovení hardwarového nastavení smartphonů a tabletů se systémem Android od společnosti Samsung (Samsung). Vypnutí zařízení. Chcete-li vstoupit do nabídky obnovení, stiskněte současně tři tlačítka: tlačítko domovské obrazovky, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení. Nastavení se resetuje pomocí funkce Wipe data/Factory reset, kterou můžete vybrat pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti. Poté přijměte vymazání a restartujte zařízení pomocí možnosti nabídky „Restartovat nyní“.Poté se zařízení buď restartuje a automaticky obnoví, nebo se zobrazí nabídka obnovení. Pomocí tlačítek pro zvýšení/snížení hlasitosti vyberte možnost „Wipe data/Factory reset“, stiskněte ji a odsouhlaste resetování tabletu. Doufáme, že se vám podařilo získat přístup k nabídce obnovení a obnovit systém Android. Pokud máte dotaz nebo se vám nedaří resetovat zařízení Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 sami, položte otázku v komentářích.droidium.ru/kak-sbrosit-nastroyki-na-sam sung-galaxy-tab-2-7-0-p3110-sbros-nastro ek-hard-reset

Samsung Galaxy 10.V řadě případů může být nutný tvrdý reset 1 karty:

Vzhledem k tomu, že po resetu dojde ke ztrátě všech dat, měli byste si všechna cenná data, kontakty, nastavení a soubory uložit na externí úložné zařízení nebo do cloudové služby. Ujistěte se, že jste z tabletu odstranili všechny účty Google, protože zařízení po obnovení počká na zadání posledního účtu. Pokud je zařízení na prodej, nový majitel nebude moci změnit účet a získat přístup k nastavení. Takové inovace přinesl systém Android Lollipop. Pokud zapomenete přihlašovací údaje k účtu, budete muset zařízení odblokovat u poskytovatele služeb. Pokud nemáte doklady prokazující oprávněnost vašeho telefonu nebo tabletu, telefon se neodemkne.

Co je tvrdý reset v systému Android

Jedná se o úplný reset a vyčištění paměti. Než se rozhodnete provést úplný reset, zkopírujte kontakty, fotografie a další soubory na bezpečné místo.

Začněme tou nejjednodušší možností. Přejděte do Nastavení. Zálohování a resetování. Resetování nastavení.

Pro ty, kteří nemohou provést první možnost kvůli vzoru/ PINu/heslu nebo z jiných důvodů.

 • Pokud nemůžete mobilní zařízení vypnout, vypněte jej nebo vyjměte baterii a znovu ji vložte;
 • Chcete-li přejít do nabídky obnovení, stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení;
 • Jakmile se na obrazovce zobrazí logo, uvolněte tlačítko napájení, ale podržte tlačítko zvýšení hlasitosti;
 • Nyní se nacházíte v nabídce Recovery. procházejte touto nabídkou stisknutím tlačítek hlasitosti, volbu potvrdíte tlačítkem napájení;
 • Vyberte možnost „Wipe data/factory reset“. vymažte soubory;
 • Výběr možnosti Yes.deletealluserdata potvrďte;
 • Proces čištění bude chvíli trvat a poté budete přesměrováni do nabídky Obnovení;
 • Vyberte možnost Restartovat systém nyní;

Provedli jste tvrdý reset zařízení Samsung Galaxy Tab 10.1. Všechna hesla a PIN kódy jsou smazány. Pokud máte nějaké dotazy, zanechte je prostřednictvím systému komentářů.

Co je Hard Reset v systému Android

Tím se obnoví tovární nastavení a vymaže se vnitřní paměť. Než se rozhodnete provést úplný reset, zkopírujte kontakty, fotografie a další soubory na bezpečné místo.

Začněme zkrácenou verzí. Přejděte do Nastavení. Zálohování a resetování. Obnovení nastavení.

Pro ty, kterým se z nějakého důvodu nepodařilo zopakovat první pokyn kvůli vzoru systému Android nebo kódu PIN.

 • Pokud nemůžete telefon vypnout, vypněte jej nebo vyjměte baterii a vložte ji zpět;
 • Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, čímž se dostanete do nabídky obnovení;
 • Jakmile se na obrazovce zobrazí logo, uvolněte tlačítko napájení, ale podržte tlačítko zvýšení hlasitosti;
 • Nyní se nacházíte v nabídce Recovery. V této nabídce se pohybujte pomocí tlačítek hlasitosti, výběr potvrdíte tlačítkem napájení;
 • Vyberte možnost „Wipe data/factory reset“. což znamená vymazání všech dat;
 • Výběr možnosti Yes.deletealluserdata potvrďte;
 • Proces čištění bude nějakou dobu trvat a poté budete přesměrováni do nabídky Obnovení;
 • Vyberte možnost Restartovat systém nyní;
READ  Jak vyčistit počítač do tovární nastavení

Provedli jste tvrdý reset zařízení Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE hotovo. Všechna hesla a zámek vzoru jsou odstraněna. Nic složitého!

Co je Hard Reset v systému Android

Úplné obnovení továrního nastavení a vymazání vnitřní paměti. Před úplným resetem doporučujeme uložit všechny důležité soubory a kontakty na vyměnitelný disk nebo je nahrát do cloudu.

Začněme tou nejjednodušší možností. Přejděte do Nastavení. Zálohování a resetování. Resetování nastavení.

Pokud se vám nepodařilo zopakovat první možnost, zde je druhý návod se 100% výsledkem, je to trochu složitější.

 • Pokud se mobilní zařízení nevypne, vypněte jej nebo vyjměte baterii a znovu ji vložte;
 • Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka napájení současně přejděte do nabídky obnovení;
 • Po zobrazení loga na obrazovce uvolněte tlačítko napájení, ale podržte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti;
 • Nacházíte se v nabídce Android Recovery. V této nabídce se pohybujte pomocí tlačítek hlasitosti, výběr potvrdíte tlačítkem napájení;
 • Chcete-li vymazat data, vyberte možnost „Wipe data/factory reset“;
 • Akci potvrďte výběrem možnosti Yes.deletealluserdata;
 • Po několika sekundách bude proces vymazání ukončen a vrátíte se do nabídky obnovení;
 • Vyberte možnost Restartovat systém nyní;

Provedli jste tvrdý reset zařízení Samsung Galaxy Tab S 10.5. Všechna hesla a zámek vzoru byly resetovány. Nic složitého, s našimi pokyny to zvládne i začátečník. Pokud však stále máte dotazy, zanechte je v komentářích.

Jak obnovit tovární nastavení tabletu Samsung

Ve skutečnosti existují různé způsoby, jak tablet Samsung Galaxy resetovat natvrdo. Když váš tablet Galaxy reaguje, ale zdá se, že nefunguje příliš rychle, nebo když někdy zapomenete heslo a paměť tabletu Samsung je velmi řídká a t. Д., Pak byste měli použít interní resetování tabletu Samsung.

Resetování tabletu Samsung Galaxy z nastavení

Pokud většina funkcí tabletu Samsung Galaxy stále funguje nebo běží pomalu, můžete použít následující metodu resetování, jak je uvedeno níže.

Obnovení továrních dat z nastavení

Po přístupu k telefonu se systémem Android můžete obnovit tovární nastavení přes domovskou obrazovku „Nastavení“ „Soukromí“ „Obnovení továrního nastavení“.

Poté musíte potvrdit, že chcete telefon Samsung Galaxy resetovat. Stisknutím tlačítka „Resetovat telefon“ obnovíte tovární nastavení tabletu.

Stisknutím tlačítka „Vymazat vše“ potvrďte vymazání telefonu Samsung Galaxy. Pak se tablet obnoví do továrního nastavení.

Pokud se zavře, můžete tablet Samsung restartovat zvednutím tlačítka napájení na přibližně 10 sekund. A pokud toto řešení nefunguje, můžete zkusit druhé řešení.

Obnovení Samsungu z režimu obnovení systému Android

Když tablet Samsung Galaxy Tablet zamrzne nebo nefunguje dobře, nemůžete používat menu. A poté je třeba provést následující kroky pro resetování tabletu.

vstup do režimu obnovení systému Android

Zapnutí tabletu Samsung pomocí tlačítka napájení. Poté stiskněte tlačítka „Power“ a „Volume“, dokud se na tabletu neobjeví logo Samsung. A nyní vstoupíte do režimu obnovení systému Android.

Přejděte na možnost „vymazat data / obnovení továrního nastavení“ pomocí tlačítek zvýšení nebo snížení hlasitosti, kterými zvýrazníte možnosti zobrazené na obrazovce obnovení systému Android, a obnovte pevný disk Samsung do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení tabletu Samsung

Stisknutím tlačítka napájení nainstalujte pevný disk Samsung. Poté přejděte na další obrazovku, opakovaně stiskněte tlačítko „Snížení hlasitosti“ a stiskněte tlačítko „Napájení“ pro zvýrazněnou položku „Ano“. Smazat všechna uživatelská data“.

Chvíli počkejte, než zařízení odstraní všechna data a obnoví tovární nastavení. Později můžete jednoduše vybrat možnost „Restartovat systém“ a tablet bude opět fungovat. V době, kdy resetujete tablet Samsung.

C Použití nabídky (je-li tablet zapnutý)

Pokud je tablet plně funkční, nemá uzamčený zámek vzoru a máte přístup k nastavení. nezapomeňte pomocí této metody provést tvrdý reset a obnovit uživatelské nastavení do továrního nastavení.

Stačí vstoupit do nastavení a najít možnost Obnovit a resetovat.

Pak musíte vybrat možnost Obnovit nastavení.

Dále si přečtěte upozornění, že všechna data z tabletu budou vymazána. Vyberte možnost Resetovat tablet PC.

Na konci vám systém Android poskytne poslední varování, že chcete vše obnovit a nemůžete nic obnovit. Pokud jste si to nerozmysleli, vyberte možnost Vymazat vše.

READ  Jak obnovit tovární nastavení telefonu. Jaké jsou různé způsoby resetování systému Android?

Tablet se restartuje, a abyste viděli hloubku procesu, zobrazí se úvodní obrazovka s atomy a molekulami, které se otáčejí v břiše robota se systémem Android.

To je normální, po několika minutách spořič obrazovky zmizí a tablet poběží s továrním nastavením a aplikacemi, jako byste ho právě přinesli z obchodu.

Jak provést úplné obnovení dat v telefonu Samsung Galaxy Tab 10.1 P7100 16Gb z nabídky Nastavení?

Varování! Z důvodu ochrany FRP (Factory Reset Protection) vás systém Android požádá o zadání uživatelského jména a hesla k účtu, který byl nastaven před tvrdým resetem. Pokud tedy plánujete svůj smartphone prodat, musíte se před resetováním odhlásit ze svého účtu Google („Nastavení“. „Účty“. „Google“. „Odstranit účet“), aby si osoba, která váš telefon získá, mohla na něm aktivovat svůj profil.

obnovení, továrního, nastavení, karty, samsung, galaxy

Vzhledem k široké škále telefonů se systémem Android a obtížnosti popisu procesu resetování pro konkrétní model si ukážeme průvodce na třech zásadně odlišných zařízeních a příkladech firmwaru :

 • Mi A1 na čistém Androidu, který používají také Nokia, Motorola, OnePlus (má mírně přepracovaný systém) a všechna zařízení vydaná pro program Android One;
 • Galaxy S7, který běží na systému Samsung Experience. Připomeňme, že korejský koncern je největším výrobcem chytrých telefonů na světě, takže má smysl se pochlubit i touto schránkou;
 • Redmi Note 5 na MIUI. Po výrobcích této společnosti je v SNS obrovská poptávka, takže jsme si ji nemohli nechat ujít.

Nejjednodušší způsob, jak provést tvrdý reset, je prostřednictvím speciální nabídky v nastavení systému. Opět upozorňujeme, že umístění a názvy položek se mohou mírně lišit v závislosti na používaném telefonu. Klíčem je najít hlavní kategorii pro obnovení a resetování.

Xiaomi Mi A1 (čistý Android 8.1 Oreo)

 • Klikněte na ikonu „Nastavení“ v nabídce aplikací nebo je spusťte pomocí ikony v oznamovací liště.
 • Přejděte dolů a přejděte do sekce „Systém“.
 • Klepněte na možnost „Resetovat“.
 • Vyberte možnost „Smazat všechna data“ („Obnovení továrního nastavení“).
 • Svůj záměr potvrďte stisknutím níže uvedené klávesy.
 • Zadejte kód PIN zařízení a stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
 • Vyberte možnost „Vymazat vše“.

Zařízení se restartuje a je třeba znovu provést počáteční nastavení, jako by šlo o nový telefon.

Samsung Galaxy S7 (Samsung Experience shell)

 • Přejděte do nastavení požadovaným způsobem.
 • V dolní části klikněte na kartu „Obecná nastavení“.
 • Zvolte možnost „Resetovat“ („Archivovat a resetovat“).
 • Klepněte na možnost „Obnovit data“.
 • Stiskněte modré tlačítko resetování.
 • Zadejte kód PIN svého zařízení a stiskněte tlačítko „Další“.
 • Klikněte na „Smazat vše“ („Resetovat zařízení“).

Telefon se restartuje. Zůstává nastaven tak, jak jste jej zakoupili.

Redmi Note 5 (firmware MIUI)

 • Otevřete „Nastavení„.
 • Přejděte na obrazovku Rozšířené možnosti.
 • Klikněte na „Zálohování a resetování“.
 • Vyberte možnost „Resetovat nastavení“.
 • Chcete-li odstranit úplně všechny aplikace a soubory, vyberte možnost „Vymazat interní paměť“.
 • Stačí kliknout na „Obnovit nastavení“ a v případě potřeby zadat heslo.

Varování! Jak vidíte, důležité je najít sekci „Reset“. Abyste nemuseli procházet všechny možnosti a najít hledanou nabídku, je jednodušší použít vyhledávací pole na domovské stránce a zadat „Reset“. Vyberte ze seznamu menu, které hledáte, a dostanete se přímo k němu. Postupujte podle pokynů.

Jak provést tvrdý reset tabletu Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 16Gb přes Recovery bez hesla

Tato metoda je vhodná, pokud má telefon problém, který mu brání ve spuštění, a vy potřebujete provést resetování bez hesla. Přesně pro tyto případy potřebujete režim obnovení, abyste mohli provést tvrdý reset.

 • Pokud je telefon zapnutý, vypněte ho.
 • Podržte stisknutá tlačítka napájení a snížení hlasitosti (pokud se nic nestane, přečtěte si náš samostatný článek o tom, jak vstoupit do režimu obnovení).
 • Místo běžného spuštění se zobrazí nabídka, ve které se pohybujete pomocí klávesy hlasitosti (pohyb kurzoru) a klávesy napájení (výběr).
 • Přejděte do kategorie „Vymazat data/obnovit tovární nastavení“ a klikněte na ni pomocí tlačítka napájení.
 • Stisknutím tlačítka „Ano“ potvrďte resetování.

Po dokončení resetu se sluchátko resetuje a zobrazí se okno s výchozím pozdravem a nastavením. Názvy nabídek se opět mohou mírně lišit v závislosti na modelu.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS