Návrat mobilního telefonu do obchodu do 14 dnů

Pokud deklarované charakteristiky smartphonu nejsou pravdivé, nebo se ukázalo, že nejsou dostatečně postaveny.v paměti, ukládá se obvykle odmítá klienta, aby si vyměňoval zařízení, s odkazem na zákon o ochraně práv spotřebitelů a seznam technicky složitých zařízení.

Řekneme vám, zda je návrat telefonu do 14 dnů možné, aniž bychom vysvětlili důvody, kdy prodejce nemůže odmítnout a jak si vyzvednout své peníze.

Návrat mobilního telefonu dobré kvality

Zákon „O ochraně práv spotřebitelů“ dává prodejci právo odmítnout vrátit mobilní telefon správné kvality jako technicky složitý produkt. Do 14 dnů však může kupující kontaktovat prodejce a požádat o výměnu takového produktu. Výměna lze požádat o podobné i jakékoli jiné zboží s kompenzací za jeho hodnotu.

možné, telefon, vrátit

Zároveň lze návrat finančních prostředků během těchto 14 dnů provést ve 2 případech.

 • Pokud prodejce nemá produkt, který by nahradil dobrou kvalitu
 • Pokud kvůli vině prodávajícího není schopen vyměnit a zboží je k dispozici ve skladu

V tomto případě je nutné, aby zboží splňovalo řadu podmínek:

 • Zboží nebylo použito
 • Prezentace a obaly jsou uloženy
 • Neexistuje žádné porušení štítků a pečetí
 • Přítomnost kontrol hotovosti nebo komodit

Podání stížnosti

.

 • Přímé odvolání k vedení nebo ministerstvu nároků v obchodě;
 • Stížnost můžete podat ministerstvu Rospotrebnadzor;
 • Soudy.

Přímé odvolání na vedení nebo ministerstvo nároků v obchodě

Podat stížnost na vedení nebo na oddělení nároků může být provedeno ústně, lze ji také předložit telefonicky. Doporučuje se však písemně přihlásit a napsat stížnost.

Při kreslení písemné stížnosti je povoleno použití volného stylu. Aplikace by však měla mít pouze spolehlivé informace. Stížnost se považuje za asi 10 dní od data předložení. A samotná odpověď by měla přijít písemně.

Stížnost na Rospotrebnadzor

Nejúčinnějším opatřením je předložit prohlášení o stížnosti ministerstvu Rospotrebnadzor. Stížnost může být vypracována ve volné formě, musí popsat současnou situaci. Kromě toho je to označena akcí ředitelství a prodejců pro vaše prohlášení o stížnosti. Zkouška trvá asi měsíc, ale odpověď často přichází mnohem dříve než toto období.

Soudy

Existuje další metoda, která pomáhá získat náhradu za takový technicky složitý produkt jako mobilní telefon, pokud bylo uděleno nezákonné odmítnutí. jedná se o odvolání k soudu. Je to docela komplikované, ale zároveň vám často umožňuje dosáhnout pozitivních výsledků.

Doporučuje se podat žalobu u soudu pouze v těchto situacích, kdy Rospotrebnadzor poskytl prodávajícímu v oficiálním formuláři odpověď o návratu za zboží, ale zároveň jej prodejce ignoroval a nesplnil své povinnosti. V jiných situacích bude obtížné vyhrát případ.

Vraťte se do internetového obchodu

Podle nařízení vlády 31. Prosince 2020. 463, se vzdáleným způsobem prodeje je návrat mobilního telefonu možný, pokud jsou zachovány jeho spotřebitelské vlastnosti a komodita, dokument potvrzující skutečnost a podmínky pro nákup zadaného zboží. Spotřebitel má nedostatek dokumentu, který potvrzuje skutečnost a podmínky nákupu mobilního telefonu od prodávajícího ho nezbavují příležitosti odkazovat na jiné důkazy o nákupu zboží od tohoto prodejce.

Podle stávajícího „Pravidla obchodu s vzdáleností“ můžete podle zjednodušeného schématu vrátit technicky složitý produkt s vysokou kvalitou.

možné, telefon, vrátit
 • Pokud kupující podepsal zboží, může jej vrátit do 7 dnů
 • Pokud by při přijetí nedošlo k potvrzení, návrat je možný do 1 měsíce

Můžete také požadovat vrácení peněz za mobilní telefon zakoupený v internetovém obchodě kdykoli, dokud nebude zboží přijato.

Vrátit se

Pokud chce spotřebitel vrátit mobilní telefon a získat utracené peníze, musíte projít následujícími kroky:

 • Nejprve musí spotřebitel vypracovat písemnou žádost a poslat ji prodejci. Žádost může být napsána ručně a převedena na prodejce osobně, může být také zaslána elektronicky na poštovní adresu prodávajícího;
 • Pokud bylo zboží zakoupeno přes internet, pak je aplikace odeslána na e.mail nebo vyplněna na webu ve zvláštní podobě;
 • Poté musí prodávající aplikaci zcela prostudovat, pak přijme opatření. To vše je vyrobeno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem;
 • Pro online obchody k posouzení a provádění rozhodnutí je poskytnuto 30 dní. Obyčejné obchody by však měly žádost prostudovat a rozhodnout se za 10 dní;
 • Spotřebitel může být informován písemnou odpovědí nebo telefonicky;
 • .

Pro podání žádosti není nutné mít speciální formu. K tomu je vhodný konvenční list A4. Je nutné určit vaše kontaktní údaje, telefonní číslo, e.mailovou adresu. Aplikace bude označovat informace o zakoupeném produktu. jeho název, datum nákupu, důvod. Následující popisuje, proč jej chcete vrátit. Nakonec je nutně umístěno datum a podpis. Kromě aplikace se používá celý seznam požadovaných dokumentů.

Alternativní způsoby návratu

V některých případech existují v legislativě nuance, které umožňují příležitost vrátit do obchodu pracovní mobilní telefon zpět do obchodu.

 • Vraťte se, pokud prodejce nahlásil nepravdivé informace o produktu nebo jeho charakteristikách. V tomto případě je nutné napsat nárok.
 • Návrat obsluhovatelného zboží je možný bez vysvětlení důvodu v den nákupu.
 • Dohodou stran.

Návrat smartphonu nedostatečné kvality (vadný)

Zboží neprostorové kvality nebo vadné je to, kdo má odchylky od normálního.

 • Existují odchylky ve vzhledu z normálního nebo ne úplného vybavení;
 • Existují nevýhody, kvůli kterým není smartphone schopen uspokojit údajné potřeby kupujícího;
 • Existují nevýhody, které brání přímému funkčnímu účelu zboží;
 • Charakteristiky se liší od deklarovaných v doprovodné dokumentaci;
 • Parametry neodpovídají GOST nebo parametru, podle kterého byla provedena výroba zboží.
READ  Jak volat z pevné linky na mobilní telefon.

Důvody pro návrat

Vidografie
Normální Kvalita produktu nesplňuje standardy, které jsou pro něj nainstalovány
Nezbytný Je obtížné odstranit vady, může to vyžadovat nejvyšší čas a peněžní výdaje
Explicitní Tento typ manželství je detekován při provádění pravidelné inspekce. Je také odhaleno ve fázi technické kontroly
Skrytý Tento typ manželství je detekován během provozu zboží nebo během dlouhodobého skladování

Kterýkoli z výše uvedených typů manželství vám umožňuje vrátit smartphone do obchodu nebo jiné maloobchodní zásuvky.

V tomto případě není příležitost vrátit zboží v následujících případech:

 • Pokud manželství vzniklo kvůli jednání kupujícího;
 • Pokud byl kupující předem o stávajících nedostatcích;
 • Pokud je doba platnosti dokončena.

Záruční doba je období, během kterého výrobce nebo prodávající dává kupujícímu právo vrátit zboží s nízkou kvalitou. Je nainstalována na každou věc samostatně, v závislosti na vlastnostech konkrétního produktu a požadavcích legislativy.

 • Záruka od výrobce. který je založen výrobcem v souladu se zákonem (například v GOST);
 • Záruka z prodejního místa. která by neměla být o nic méně než lhůta označená výrobcem.

Kupující může zboží vrátit do dvou let po nákupu, i když je doba záruky dokončena. To však vyžaduje vážné důvody. A postup návratu v tomto případě bude obtížný.

Práva kupujícího

Pokud je smartphone nedostatečná kvalita, bude to identifikována porušení, vady, podle článku 18 zákona „o ochraně práv spotřebitelů“ má kupující právo na řadu požadavků.

 • Za vrácení peněz a přijímání peněz;
 • Pro výměnu zboží za nový se stejnými deklarovanými charakteristikami;
 • Pro opravu na volném základě;
 • Za výměnu zboží s jinými charakteristikami s výplatou rozdílu v ceně
 • Dohodou stran o snížení ceny zboží rovnající se hodnotě nalezeného manželství.

Je důležité vzít v úvahu, že výběr jednoho z výše uvedených by měl být proveden kupujícím, ale nikoli nikoli prodávajícím.

Postup

Pokud je po zakoupení odhaleno manželství smartphonu, pak první věcí, kterou by měl kupující udělat, je kontaktovat prodejce. V počáteční fázi byste se s ním měli pokusit o orálně souhlasit, pokud z toho nic nepřijde, musíte se přesunout na vážné akce.

Vypracování nároku adresovaného prodejci

V legislativě neexistuje žádná konkrétní šablona, ​​ale v praxi již byla určitá forma usazena, která se často používá při návratu zboží. Je to ona, kdo musí následovat, pouze v tomto případě bude mít prohlášení právní sílu.

 • Celé jméno kupujícího, jeho kontaktní údaje a podpis;
 • Jméno a adresa zásuvky;
 • Datum nákupu;
 • Informace o produktu (například jeho přesné jméno a sériové číslo);
 • Důvod návratu (seznam všech vad zboží);
 • Uveďte požadavek návratu zboží;
 • Popište seznam dokumentů připojených k nároku.

Současně musí být k nároku připojeny následující dokumenty:

Je třeba mít na paměti, že v situacích, kdy spotřebitel nemá komoditní kontroly, musí být nárok stále přijímán. Ve formě důkazů můžete použít svědectví svědků, informace o nákupu, který je v databázi, informace z videokamer.

Lhůta pro zvážení nároku

V následujícím období je nárok uplatněn odpovědnou osobou prodávajícího.

 • Pokud kupující vyžaduje výměnu smartphonu, může úvaha trvat asi 7 dní. Během tohoto období jsou provedeny všechny požadované kontroly;
 • Pokud chce kupující vrátit peníze na produkt s manželstvím, bude mít prodejce 10 dní na napsání odpovědi. Pokud je výsledek pozitivní, pak budou všechny vynaložené peníze vyplaceny kupujícímu;
 • Odpovědná osoba prodávajícího může kupujícímu odmítnout přijmout zboží a vrátit peníze. To se děje v situacích, kdy se věc stala nepoužitelnou kvůli vině kupujícího;
 • Pokud by manželství zboží vzniklo kvůli vině prodávajícího nebo dopravní společnosti, může být odškodnění odmítnuto. Za tímto účelem se provádí zvláštní zkouška, která nám umožňuje stanovit, a proto došlo k poruše.

Lhůty pro vrácení peněz

V průměru jsou peníze na zboží vráceny kupujícímu do 10 pracovních dnů. Pokud je vrácení provedeno přes banku, pak může být přidána ve standardním čase od 3 do 30 dnů. Toto období bude vyžadovat finanční strukturu, aby se mohla vrátit.

Pokud je tento problém proveden bez dohody, bude velikost pokuty 1 % hodnoty zboží.

Návrat smartphonu s manželstvím je složitý postup, který má mnoho nuancí. Kupující musí být připraven na prodávajícího se vyhýbá jeho recepci a vrátí peníze. Chcete.li dělat vše správně a vrátit se utracené, měli byste kontaktovat pomoc profesionálních právníků.

V takovém případě má společnost právo odmítnout splňovat požadavky kupujícího?

Kupující bude odmítnut, pokud došlo k zásahu v důsledku jeho zásahu nesprávnosti produktu.

Rovněž je třeba si uvědomit, že zboží s nedostatky může být vráceno po celou dobu vypršení platnosti nebo doba záruky. Pokud by prodávající nebylo takové časové období předem stanoveno, může být zboží vráceno do dvou let po datu akvizice. Pokud kupující chybí toto období, může prodejce odmítnout splnit jeho požadavky.

Je možné vrátit telefon do obchodu

Ano můžeš. Takovou příležitost pro každého občana poskytuje zákon o ochraně práv spotřebitelů. Ale zda prodejce přijme váš návrat. zcela závisí na důvodu a na termínu, kterým je hotový.

 • Bylo vám prodáno vadné nebo vadné zařízení. není vždy možné identifikovat problémy v obchodě nebo v poště.
 • Produkt nesplňuje popis. Pokud se telefon lišil v vlastnostech nebo funkčnosti od deklarovaného obchodu.
 • Smartphone selhal. Zde je vše jasné: zařízení funguje normálně po nějakou dobu po nákupu a poté selže.
 • Telefon se prostě nehodil. Stalo se to. Koupili jste si zbrusu nový mobilní telefon a uvědomili jste si, že je nepříjemné jej používat: barva je nepříjemná, velikost není vhodná. důvodem může být jakýkoli.

Začněme v prvních třech případech. Zákon o ochraně práv spotřebitelů uvádí, že můžete vrátit telefon s nedostatečnou kvalitou do 14 dnů od data jeho nákupu. S tím obvykle neexistují žádné problémy.

READ  jak zajistit, aby se telefon nabíjel bez nabíjení. Rychlé nabíjení nárazem nebo teplem

Všechno se stává poněkud komplikovanější, když se odehrávají dva týdny po nákupu. Toto bude nabídnuté opravy záruky, ale můžete také požádat o vrácení peněz, pokud:

 • V telefonu byla nalezena významná nevýhoda, kterou nelze vyloučit záručními opravy, nebo náklady na tuto opravu se rovnají nákladům na celý gadget.
 • Narušené opravy záruky. Podle zákona by opravy v rámci záruky neměly trvat déle než 45 dní. Nezáleží na tom, zda opraváři částí čekají nebo byli jen dlouho zaneprázdněni, důvody, proč by se neměly bát.

Mimochodem, pokud byl telefon převezen na opravy záruky, je prodávající povinen poskytnout vám dočasnou náhradu do 3 dnů, to znamená další telefon se stejnými hlavními vlastnostmi. Můžete jej použít, dokud nedostanete zpět své zařízení.

Nyní, podle nejkontroverznějších a nejběžnějších. čtvrtý bod je možné vrátit telefon, pokud se vám nelíbí. Podle ZOZPP se mohou vrátit pouze zařízení, která nejsou považována za technicky složité. To doslova znamená následující: Prodávajícího můžete vrátit jednoduchý telefon knoflíku po dobu 14 dnů, ale chytré telefony s dotykovou obrazovkou jsou již v kategorii technických komplexních zařízení. A pokud je zařízení „správnou kvalitu“, to znamená, že bez nedostatků budete s největší pravděpodobností odmítnut a budete mít na základě jejich práva.

Můžete se pokusit souhlasit s prodávajícím, najít vady ve smartphonu, nesouladit na charakteristiky nebo odkazovat na neúplné pokyny, ale úspěch každého konkrétního případu bude již záviset na přetrvávání kupujícího.

DŮLEŽITÉ: Seznam technicky složitých produktů nevztahuje online nákup. Proto můžete telefon vrátit do internetového obchodu bez vysvětlení, zákon vám to umožňuje do 7 dnů ode dne přijetí. Hlavní věc je, že zařízení nemá žádné provozní stopy. Důvodem pro odmítnutí bude nedostatek filmů, nálepky doprovázející zboží ze soupravy, pokyny, kontroly a přítomnost jakékoli provozní.

Při návratu telefonu, který byl zakoupen na úvěr nebo splátky, máte přesně stejná práva s jediným rozdílem, že prodejci budou vráceny pouze peníze, které již byly do obchodu vyplaceny, s odpočtem úroků za poskytnutí a půjčka.

Návrat smartphonu dobré kvality

Chcete.li použít právo na návrat nebo výměnu zařízení bez manželství, musíte splnit řadu podmínek:

Žádost je předložena do 14 dnů, nepočítají den po získání.

Současně v zákoně o ochraně práv spotřebitelů existuje odkaz na seznam zboží zřízeného vládním vyhláškou z 19.01.98 pro 5, které nelze vrátit.

Odkazuje na smartphone technicky složité produkty

V seznamu obsahující kódy technicky složitého zboží je jich 26.Třicet.22 „Telefonní zařízení pro buněčné komunikační sítě nebo pro jiné bezdrátové sítě“.

V této souvislosti se smartphone týká technicky složitých produktů a nemá smysl odkazovat se na tento seznam.

Existuje však několik možností, kdy lze smartphone vrátit nebo vyměnit.

Jak souhlasit s prodejcem

Popište situaci zaměstnanci obchodu, ve kterém jste zařízení koupili, požádejte o její výměnu za jiný model.

Mluvit lépe s vyššími pracovníky, kteří mají více autority. Ve velké maloobchodní síti vás možná potkáte.

Jak podat nárok

Pokuste se prokázat, že mobilní telefony nejsou technicky složité produkty.

Taková kategorie produktů jako mobilního telefonu neobsahuje.

Pokud prodejce stále nesouhlasí a trvá na tom, že se smartphone nepodléhá, ​​napište nárok na vedoucího obchodu v obchodě.

Mějte na paměti, že tato možnost je vhodná pouze v případě, že zařízení není použito, protože podle P. 1 lžíce. 25 ZOZPP Zboží, které se používá k výměně nebo nelze vrátit.

Jak odkazovat na nepravdivé nebo neúplné informace o produktu

 • Použili jste malé zařízení a našli jste v něm nesoulad v deklarovaných vlastnostech v doprovodné dokumentaci. Podle str. 2 lžíce. 10 Prodejce ZOZPP musí převést spolehlivé informace o produktu. Možná budete požadovat, aby za takové produkty poskytly peníze zaplacené.
 • V soupravě, spolu s telefonem, byla instrukce v cizím jazyce (bez překladu), stejně jako krátký, a nikoli v podrobný popis.

Připravte a podejte nárok na správce obchodu.

Základy zákona o ochraně práv spotřebitelů

Hlavním problémem, když se zvažuje návrat telefonu, je nedostatečná právní gramotnost a znalost zákona o ochraně práv spotřebitelů (dále jen. zákon). Kupující proto nevědí, ve kterých případech mohou požadovat vrácení peněz za telefon nebo výměnu za jiné zařízení. Samotní prodejci obchodů se zase dopouštějí porušení, která poskytují základ pro zrušení transakce a prodeje, zahájení inspekcí regulačními orgány.

První i druhá musí věnovat pozornost skutečnosti, že telefony jsou zahrnuty do seznamu zboží, které se nepodléhají výměně, pokud jsou v pracovním stavu a bez vad. To znamená, že je nelze změnit na základě:

 • Umění.25-výměna do 14 dnů za podobné zboží nebo vrácení peněz kvůli nedostatku zařízení pro výměnu;
 • Umění.26.1 Stejné akce pro nákupy v internetovém obchodě, pouze po dobu 7 dnů.

Tento seznam byl přijat v roce 1998, kdy se technicky složitá zařízení objevila v seznamu nákupů, které nepodléhají výměníku. A pokud existovaly otázky a pochybnosti, zda zvážit telefon s takovým zařízením, v roce 2011 byl seznam doplněn jiným zbožím, který:

Společně alespoň dvě vlastnosti neumožňují vrátit telefon. Je to technicky složité zařízení a s ním je implementována bezdrátová komunikace, která je určena pro potřeby domácnosti.

Pro výměnu jsou zajištěny důvody.Umění. 8-10, 12, 18 zákona. Umožňují vrátit telefon, pokud:

Každá z důvodů vyžaduje prezentaci důkazů od kupujícího.

Nesprávná kvalita mobilního přístroje

Pokud má telefon nedostatky, má kupující právo požadovat:

 • Nahraďte jej podobným zařízením;
 • Poskytněte telefon jiné značky s přepočtem hodnoty;
 • Snížit kupní cenu;
 • Provádět opravy na úkor obchodu;
 • Vraťte peníze na telefon.

Tato práva jsou ponechána pro kupujícího, pokud prodávající po zakoupení předem neohlásil nedostatky, vady, které způsobily návrat.

Obchod má právo poslat telefon ke zkoušce před přijetím rozhodnutí. Základ pro odmítnutí nebo splnění požadavků kupujícího se stane závěr specialisty o příčinách poruchy nebo vady. Zákonodárce poskytuje prodávajícímu po dobu 30 dnů pro provedení zkoušky.

možné, telefon, vrátit

Postup pro odstranění nedostatků je stanoven ustanoveními prodejní smlouvy. Pokud tyto podmínky nejsou možné, mohou strany uzavřít další dohodu. Absence komponent pro opravu není dobrým důvodem pro rozšíření lhůty pro odstranění poruchy, neospravedlňuje zdlouhavý návrat telefonu.

READ  Jak připojit dětské chytré hodinky k telefonu. Proč se chytré hodinky nepřipojují

Bez dobrého důvodu

Záměr vrátit telefon bez dobrého důvodu znamená, že se nehodil do barvy, velikosti, tvaru a jiných vlastností, i když samotné zařízení funguje, bez vad. Nákup se často provádí pod vlivem momentálních tužeb, taková akvizice je vyrážka. Povědomí přichází o něco později, když se vypočítá rodinný rozpočet.

 • Obchod je loajální vůči běžným zákazníkům;
 • Je dohodnuta možnost návratu předem;
 • Zakoupený telefon se ukázal jako padělaný;
 • Práva spotřebitelů na informace jsou porušena.

První dva důvody závisí na politice prodávajícího, která poskytuje spotřebitelům další příležitosti při nákupu. Věrný postoj k běžným zákazníkům se často vyskytuje nejen ve velkých maloobchodních řetězcích, ale také v běžných obchodech.

Více o tom, zda je možné předat telefon zpět do obchodu, si můžete přečíst, pokud se vám to nelíbilo, ve zvláštním článku připraveném naší redakční kanceláří.

Padělaný telefon znamená, že je přiveden do země nelegálně, jeho implementace je oficiálně zakázána. To však nezasahuje do prodeje takových zařízení kvůli vysoké marži na nich. Chcete.li zjistit, zda je mobilní telefon padělaný, můžete podle jeho registračního čísla a kontroly IMEI podle online základen.

Důkazem porušení práv spotřebitelů na informace je dokumentace pro telefon. Může to být v cizím jazyce. Další možností je Russified Document of Amal Size, neexistuje žádná přeložená kniha s podrobný popis zařízení a pokyny pro jeho použití. To dává základ pro návrat nákupu na základě.Umění. 8-10, 12 zákona.

V kolik hodin je zboží předmětem výměny?

7 a 14 dní návratu zařízení, které je v dobrém stavu, je povoleno, pouze pokud soud nebo uložení:

Neměli byste se s tímto výhradně počítat, tento přístup je z roku na rok méně a méně nalezen. Vadný telefon může být změněn do 15 dnů, pokud je vada zanedbatelná nebo po celou dobu záruky, v případě:

 • Odhaluje významnou nevýhodu;
 • Termíny pro odstranění vady jsou porušeny;
 • Pokud do jednoho roku, kdy byla záruka platná, bylo zařízení opraveno po dobu delší než 30 dnů.

Maximální doba opravy povolené zákonodárcem by neměla překročit 45 dní. Výjimka. Prodejce a kupující uzavřeli další dohodu, která umožnila prodloužení času k odstranění poruchy. Uvedené 30 dní na opravy do jednoho roku, kdy byla záruka platná, mohou být více než jedno období. To znamená, že pokud spotřebitel dal mobilní telefon pro opravy během tohoto období dvakrát a odstranění nedostatků trvalo 15 a 16 dní, má právo vyměnit nebo vrátit peníze.

možné, telefon, vrátit

Na téma návratu smartphonu byl připraven speciální materiál do 14 dnů. doporučujeme vám, abyste se seznámili s.

Postup pro dodání zakoupeného zboží

Stejně jako ve všech případech řešení konfliktů mezi prodávajícím a kupujícím stanoví předběžné a soudní vypořádání problému. V prvním případě musíte mluvit přímo s prodejcem. Úkolem je přesvědčit vás, abyste vrátili peníze nebo vyměnili telefon nebo našli kompromisní možnost.

Při absenci vady v telefonu je lepší kontaktovat telefon s žádostí o jeho výměnu a ne o návratu peněz. V tomto případě je v tomto případě ke kompromisu snazší.

Pokud mluvíme o identifikovaných nedostatcích, vadách, musíte je označit. V malých obchodech se konverzace provádí přímo s prodejcem a existuje vysoká pravděpodobnost selhání. Doporučuje se mluvit v maloobchodních řetězcích s manažery, administrátory a ne s běžným personálem. Více šancí na uspokojení žádosti více.

Pokud odmítnou dát peníze

V případech, kdy kupující potřebuje peníze, nepožádá o výměnu, je nutné prokázat spravedlnost nároku. Pro tohle:

 • Dokumentace pro telefon je zkontrolována. aby se odůvodnila požadavky návratu peněz, měla by být v cizím jazyce nebo v malém russified instrukci (a nikoli standardní knize).
 • Telefon IMEI je odhodlán detekovat padělané produkty.

IMEI lze určit prostřednictvím online služeb, které jsou vhodné pro kontrolu různých značek smartphonů a telefonů s tlačítky. Musíte zadat sériové číslo zařízení. Nepřítomnost v databázi dává právo tvrdit, že se jedná o padělání.

Pokud máte zájem o problém týkající se psaní nároku na vrácení peněz na telefon, doporučujeme vám, abyste se s tímto materiálem seznámili.

Obě metody vám umožňují získat půdu pro vrácení peněz do 5-10 minut. Poté je vypracován nárok (napsán ve formě bezplatného) a odeslán do obchodu. Může být zaslán poštou s cenným dopisem nebo předáno prodejci k podpisu s připevněním data přijetí na druhou kopii. Druhá možnost je doporučena, protože zároveň je nutné ji předat akt přijetí a přenosu.

Po obdržení nároku má prodejce 10 dní na odpověď. Pokud odmítne splnit požadavky, můžete podat stížnost:

První dvě organizace jsou přímo zapojeny do obnovy práv občanů jako spotřebitelé. Úřad státního zastupitelství se však bude zajímat o vzhled padělaných produktů. Kromě tohoto tématu můžete kontaktovat celní úřady. Paralelně můžete informovat prodejce s kopiemi odvolacího pro regulační orgány. To ho stimuluje, aby našel kompromisní řešení nebo splnil požadavek vrátit peníze na telefon.

Pokud stížnosti nepřinesly očekávaný účinek, zbývá jít k soudu. Státní poplatek nemusí platit, žalobce riskuje, že ztratí pouze čas. Hlavní důraz v soudním řízení musí být kladen, aby byla porušena práva spotřebitele na informace nebo bylo prodáno padělané zboží.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS