Jak přesunout aplikace na paměťovou kartu Asus Xenfon Max?

V části „Aplikace a oznámení“ musíte přejít na „Podrobnosti o aplikaci“. Po výběru konkrétní aplikace najdete v jejích informacích položku „Úložiště“. Zobrazí podrobnosti o tom, kolik místa se využívá, a má tlačítko „Upravit“, pokud systém a daná aplikace podporují přesun na paměťovou kartu.

Na populárních telefonech Asus Zenfone je tedy pro instalaci programů najednou na paměťovou kartu nutné najít v nastavení systému Android položku „Individuální nastavení Asus“ a tam. podsekci „Možnosti instalace aplikací“. Zde vyberete výchozí umístění pro ukládání aplikací.

Nastavení karty SD jako interní paměti

Po připojení paměťové karty se v oznamovací oblasti zobrazí oznámení o detekci nové karty SD. Stiskněte tlačítko „Configure“ a naformátujte ji jako interní paměť podle pokynů. Soubory uložené na kartě SD budou smazány, proto si předem vytvořte zálohu.

Nastavení nové karty sd

Paměťovou kartu lze naformátovat také prostřednictvím nabídky nastavení. To provedete tak, že přejdete do části „Úložiště“ (v některých firmwarech se nazývá „Úložiště a paměť USB“, „Velkokapacitní úložiště“ nebo „Paměť“) a kliknete na „Karta SD“.

Otevřete nabídku a vyberte možnost „Nastavení úložiště“.

Klepněte na „Internal memory“ a v dalším okně klepněte na „Clear and format“. Nezapomeňte předtím uložit data na paměťovou kartu, protože budou smazána.

Pokud se po dokončení formátování zobrazí zpráva, že karta SD je pomalá, znamená to, že použitá paměťová karta je nízké třídy. Takové SD se nedoporučují, protože jsou několikanásobně pomalejší než disky v mobilních zařízeních. Aplikace přenesené na kartu s nízkou rychlostí čtení/zápisu mohou být pomalé.

Poté budete vyzváni k přenosu některých aplikací, fotografií a souborů na naformátovanou kartu. Zvolte „Transfer Now“, klikněte na „Next“ a v dalším okně klikněte na „Transfer.

Proces přenosu dat bude nějakou dobu trvat. Na konci se zobrazí zpráva, že karta SD je připravena.

Jak naformátovat paměťovou kartu pomocí ADB

Pokud funkce formátování paměťové karty není v nabídce nastavení dostupná i přes správnou verzi systému Android, znamená to, že výrobce vašeho mobilního zařízení tuto možnost do systému nezařadil. Paměťovou kartu je možné naformátovat, ale je k tomu potřeba ADB.

ADB (Android Debug Bridge) je nástroj, který je součástí Android SDK a který komunikuje s konzolí systému Android. ADB se spouští z příkazového řádku (cmd.exe) nebo z prostředí Windows PowerShell (dostupné v nejnovějších sestaveních systému Windows 10). Jednoduše řečeno, když je mobilní zařízení připojeno k počítači přes USB a je povoleno ladění, můžete smartphone ovládat z počítače pomocí příkazů ADB.

Chcete-li stáhnout ADB, postupujte podle tohoto odkazu, stáhněte archiv „platform-tools“ a rozbalte jej na jednotku „C:“. ADB bude uvnitř.

Přejděte také na tuto stránku oficiálních webových stránek společnosti Oracle, zaškrtněte políčko „Accept License Agreement“ a stáhněte si instalační soubor sady Java Development Kit, který odpovídá bitové velikosti operačního systému v počítači. Po dokončení stahování spusťte instalaci.

Povolení ladění USB v zařízení. Tato funkce se nachází ve skryté sekci „Pro vývojáře“. Chcete-li sekci zviditelnit, otevřete „Nastavení“ → „O telefonu“ („Nastavení“ → „Systém“ → „O telefonu“ v systémech Android 8 Oreo, Android 9 Pie, Android 10 a Android 11) a klikněte 5-7krát na položku „číslo sestavení“.

READ  Instalace systému Windows do notebooku Asus z disku. Přeinstalace z jednotky USB flash

Po dokončení se v nabídce nastavení objeví položka „Pro vývojáře“ („Nastavení“ → „Systém“ v systémech Android 8 Oreo, 9 Pie, 10 a 11). Přejděte na „Pro vývojáře“, aktivujte „Ladění USB“ a potvrďte volbou „OK“.

Připojení smartphonu k počítači přes USB. Pokud to děláte poprvé, budou do počítače nainstalovány ovladače USB. Obvykle se ovladače načtou automaticky, ale pokud tomu tak není, stáhněte si ovladač z webových stránek výrobce zařízení nebo nainstalujte obecný ovladač. Pokud je ovladač bez instalačního programu, přejděte do „Správce zařízení“ v počítači, vyberte zařízení (zařízení nebude správně rozpoznáno s otazníkem nebo vykřičníkem), klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na „Aktualizovat ovladače“. Vyberte „Search for Drivers on this PC“, vyberte cestu ke složce ovladače, klikněte na „Next“ a počkejte na dokončení instalace.

Nyní přejděte do složky „platform-tools“, podržte klávesu Shift a klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast. Ze seznamu možností vyberte „Otevřít příkazové okno“ nebo „Otevřít okno PowerShellu zde“ (ve Windows 10). Tím se spustí příkazový řádek nebo prostředí PowerShell.

Smartphone se zeptá, zda chcete povolit ladění z tohoto počítače. Výběrem možnosti „OK“ potvrďte. Pokud se výzva nezobrazí, zobrazí se později. při spuštění prvního příkazu.

Jak zajistit, aby se stažené soubory ukládaly na paměťovou kartu?

Připojení paměťové karty k interní paměti

 • Přejděte do nabídky „Nastavení“;
 • Poté povolte kartu „Obecné“ (některé skořápky nemusí mít oddělené karty);
 • Klepněte na položku „Datové úložiště a USB“;
 • Klepněte na kartu SD;
 • Klikněte na ikonu se třemi tečkami a z rozevírací nabídky vyberte možnost „Nastavení“;

Budete moci přenášet aplikace na paměťovou kartu?

Je důležité si uvědomit, že ne všechna zařízení tuto možnost poskytují. Neexistuje žádný seznam modelů, které podporují přenášení. Chcete-li zjistit, zda k nim vaše zařízení patří, stačí zkusit migrovat aplikace na mapu. Tento proces je vratný a nekomplikovaný.

A co víc, i když váš gadget migraci umožní, nebudete ji moci provést se všemi aplikacemi. Některé hry a aplikace umožňují přesunout na mapu jen část dat a mnohé přesun vůbec nepodporují.

Správce souborů

Můžete také použít správce souborů. Mnoho smartphonů se systémem Android má tuto aplikaci nainstalovanou ve výchozím nastavení. Pokud žádný nemáte, můžete si stáhnout bezplatného správce souborů ze služby Topnet999, ale mezi uživateli zařízení se systémem Android je nejoblíbenější ES Explorer.

Úplně nahoře je karta „Paměť“. kliknutím na ni zobrazíte všechny dostupné typy paměti ve smartphonu. „sdcard0“ znamená interní paměť smartphonu a „sdcard1“ externí paměť. Začneme přesouváním fotografií.

Nejprve otevřete „sdcard0“ a přejděte do složky DCIM, poté do složky Camera. Zde se ukládají snímky pořízené fotoaparátem smartphonu. Klepněte na tři tečky vpravo dole a vyberte možnost „Vybrat více souborů“. Zkontrolujte fotografie, které chceme přenést na kartu. Poté vyberte možnost „Přesunout„, přejděte do požadované složky na kartě microSD a klikněte na „Vložit“.

Existuje aplikace pro přesun aplikací na kartu SD??

Otevřeme Link2SD a procházíme seznam aplikací, dokud se nedostaneme k aplikaci Word a neklikneme na ni. „Informace o aplikaci“ v aplikaci Link2SD je podobná obrazovce s informacemi o aplikaci v nastavení zařízení, ale tato obrazovka s informacemi o aplikaci nám umožňuje přesunout aplikaci na kartu SD.

Aplikace můžete přesouvat v systému Android Marshmallow i Nougat 7.0 pomocí tohoto postupu. Opět přejděte do Nastavení „Úložiště“ a klepněte na interní úložiště. Zobrazí všechny aplikace, hry a další věci, které máte v interní paměti. Nyní klepněte na položku „Aplikace“ a znovu klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout na kartu SD.

Které aplikace lze a nelze migrovat

Mezi mobilními aplikacemi jsou takové, které můžete přesouvat mezi jednotkami, a takové, které přesouvat nemůžete. Při přesunu aplikace na externí disk zůstanou některé komponenty tam, kde jsou. v trvalé paměti zařízení.

READ  Jak jít na internet na iPhone

Pokud je program relativně samostatný a není příliš náročný na umístění souborů a dat, zůstane v provozu. A pokud je hluboce zakořeněná v operačním systému, kdy na ní závisí další struktury, může být přenesení katastrofální. přestane fungovat nejen aplikace, ale i vše, co s ní komunikuje. Z tohoto důvodu byste se rozhodně neměli pokoušet systémové aplikace přesouvat.

Možnost přenášet produkty třetích stran na microSD. Záleží na tom, zda ji autor programu již udělil. Ve specifikacích se o tom nepíše. vše se učí experimentálně, ale takové experimenty nemají vážné následky. Pokud software po přenesení nefunguje, jednoduše jej přesuňte zpět nebo jej znovu nainstalujte do paměti zařízení.

Přenos her z mezipaměti na kartu SD v systému Android

Většinu uživatelské paměti zabírá mezipaměť nainstalovaných her. K přesunu použijte program FolderMount, který umí připojit adresáře z interní paměti do externí. Ke spuštění vyžaduje práva roota.

Stáhněte si aplikaci FolderMount z Google Play, spusťte ji a udělte jí práva superuživatele.

Na kartě „Seznam párů“ v horní části klikněte na „“.

Vymyslete a zadejte název složky na prvním řádku.

Klikněte na druhý z nich a otevře se vestavěný správce souborů. Mezipaměť her se nachází v adresáři „android/obb“ a mezipaměť aplikací v adresáři „android/data“. Přejděte do složky, kterou chcete připojit, a klikněte na zaškrtávací políčko.

Budete dotázáni, zda si přejete, aby se konečná složka vytvořila automaticky. Pokud souhlasíte, klikněte na „ANO“. FolderMount pak zkopíruje cestu z interního úložiště a vytvoří stejnou cestu na externím disku. Pokud chcete konečný přípojný bod zadat ručně, klikněte na „NE“ a vyberte složku, do které chcete soubory přesunout.

Chcete-li zahájit proces kopírování, klikněte na zaškrtávací políčko a v následujícím okně potvrďte přenos výběrem možnosti „ano“.

Proces se zobrazí na panelu oznámení.

Po dokončení kopírování přepněte přepínač na kartě „Pair List“ a proveďte připojení.

V dolní části bude ikona špendlíku, po jejímž kliknutí se připojí všechny adresáře najednou.

Chcete-li přesunout soubory z cílové složky zpět do zdrojové složky, nejprve odpojte dvojice. Chcete-li tak učinit, vypněte přepínač nebo klikněte na přeškrtnutý kolík, poté podržte prst na dvojici a klikněte na ikonu koše.

Jak přesouvat aplikace pomocí Link2SD

Link2SD je program, který umí připojit data aplikace na paměťovou kartu. Aby Link2SD fungoval, musí být mobilní zařízení rootnuté a na kartě flash musí být vytvořen oddíl ext3/ext4. Rozdělte paměťovou kartu jedním z následujících způsobů.

(!) Před vytvořením nového oddílu zkopírujte všechny soubory na kartě SD, protože po rozdělení karty budou smazány.

Rozdělení paměťové karty v systému Android pomocí TWRP

Pokud máte ve smartphonu nainstalovaný program TWRP, rozdělte kartu SD pomocí něj. Chcete-li to provést, přejděte do nástroje Obnovení a stiskněte tlačítko „Upřesnit“.

Vyberte možnost „Rozdělení karty SD“.

Označte „Micro SD card“ a klikněte na tlačítko „OK“.

Vyberte souborový systém vytvořeného ext oddílu a zadejte jeho velikost. Například 2048 MB. to je velikost paměti, která je k dispozici pro přenos aplikací, a velikost karty SD se o tento počet megabajtů zmenší. Ponechte velikost oddílu Swap (odkládacího souboru) na hodnotě 0.

Stažením posuvníku zahájíte rozdělování karty flash.

Na konci stiskněte „Restartovat systém“ a „Neinstalovat“, pokud nechcete stáhnout oficiální aplikaci TWRP.

Zařízení se restartuje. Pokud přejdete do „Nastavení“ → „Paměť“ („Úložiště“ v nejnovějších verzích systému Android), uvidíte, že se velikost microSD zmenšila. Druhý oddíl „uvidí“ pouze Link2SD, App 2 SD a podobné aplikace.

Jak vytvořit skrytý oddíl na kartě SD pomocí aplikace AParted

Druhá metoda umožňuje rozdělit kartu flash na 2 oddíly, pokud máte práva Super User, ale nemáte TWRP:

Jak přesouvat soubory

Android je multifunkční mobilní operační systém založený na Linuxu. Tento operační systém má řadu možností a nástrojů. Samozřejmě není tak vyladěný jako systém Windows, ale dostupné nástroje jsou dostatečné pro úkoly, které potřebujete, včetně práce se složkami.

READ  iPhone 7 se zavěsí na jablko

Soubory lze na kartu SD v systému Android přenášet několika způsoby:

 • Přes nastavení. ne všechny verze operačního systému a ne všechna zařízení mají tuto funkci.
 • Používání počítače.
 • Správce souborů.
 • Použití cloudového úložiště a automatické synchronizace.

Každá možnost má své zvláštnosti, které stojí za to podrobněji prozkoumat.

Ručně v „Nastavení“

Některá zařízení se systémem Android mají možnost přesouvat data v Nastavení. Tato funkce je však vzácná, většinou se vyskytuje u skořepin značky výrobce. V „čistém“ Androidu není v „Nastavení“ možnost přesouvat, kopírovat nebo přesouvat soubory. K tomu slouží vestavěný správce souborů, pomocí kterého můžete pracovat s daty. Takový program se nazývá „Průzkumník souborů“ nebo „Správce souborů“.

Prostřednictvím počítače

Připojení k počítači je pravděpodobně nejpohodlnější způsob práce se soubory. Klávesnice a myš usnadňují práci. Než začnete přenášet data na kartu SD systému Android, musíte připojit smartphone k počítači. K tomuto účelu používáme kabel USB, který je vždy dodáván s telefonem. Vložte jeden konec kabelu do portu USB počítače a druhý konec (micro USB nebo USB typu C) do smartphonu.

 • Otevřete telefon v Průzkumníku Windows a uvidíte, že vás systém vyzve k výběru ze dvou možností:
 • Karta. externí paměťové zařízení (micro SD).
 • Telefon. interní paměť.
 • Přejděte do aplikace Telefon, najděte požadované složky nebo jednotlivé soubory, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Vyjmout“ (pokud vyberete možnost „Kopírovat“, vytvoříte kopii, kterou pak budete muset ručně odstranit).
 • Vraťte se na stránku, kde jste vybrali interní úložiště telefonu, ale tentokrát vyberte možnost Karta a zadejte kartu SD.
 • Určete, kam budeme vkládat vyříznutá data, a klikněte pravým tlačítkem myši na „Vložit“.

Poté se vystřižená data vloží do zadané složky. Můžete také použít klávesové zkratky systému Windows:

Stejným způsobem můžete kopírovat nebo přesouvat například hudbu nebo videa z paměťové karty do interního úložiště.

Upozorňujeme, že některé modely smartphonů vyžadují instalaci ovladačů, aby počítač mohl zařízení detekovat a vstoupit do jeho paměti. Ovladače lze stáhnout z oficiálních webových stránek výrobce telefonu.

Prostřednictvím integrovaného průzkumníka systému Android

Na počítači je samozřejmě pohodlnější pracovat s myší a klávesnicí. Ne vždy je však možné se k počítači připojit. Pro takové případy je k dispozici vestavěný průzkumník souborů, který lze použít k práci se složkami a soubory v jakémkoli smartphonu:

 • Přejděte do interního úložiště, najděte požadovanou složku (nebo soubor) a vyberte možnost. Klepněte na požadovanou složku a podržte ji stisknutou, dokud se nezobrazí značka.
 • Klepněte na tlačítko „Menu“, které se nachází v pravém horním rohu a má tři svislé tečky.
 • V dalším okně vyberte adresář, do kterého chcete soubor přesunout. V tomto případě je to „Úložná karta“. Můžete vybrat některou z existujících složek nebo vytvořit novou. Stiskněte tlačítko „Hotovo“ a systém Android přesune data do určeného umístění.

Tímto způsobem můžete přenášet data z interního do externího úložiště a zajistit stabilitu systému. Stojí za zmínku, že pomocí „Správce souborů“ můžete provést takový postup, jako je přenos dat z telefonu do jiného telefonu. Za tímto účelem:

 • Otevřete průzkumníka a najděte požadovaný soubor.
 • Zvýrazněte ji.
 • Klikněte na tlačítko „Sdílet“, které se zobrazí (pokud tam není, stiskněte „Menu“ v pravém horním rohu a poté vyberte „Sdílet“ nebo „Sdílet“ ze seznamu, v závislosti na modelu smartphonu a verzi systému Android).
| Denial of responsibility | Contacts |RSS