Jak nastavit Wi-Fi v notebooku Asus. Zjištění, jak povolit Wi-Fi v notebooku. Špatné nastavení Wi-Fi

Hned napíšu, že tento článek není o tom, jak se připojit, ale jak povolit Wi-Fi (někteří lidé píší Wi-Fi, Wi-Fi) na notebooku Asus.

Prosím, nenechte se zmást a platí to pro všechny modely, včetně n61j, eee pc, k53s, k50c, 4000, k55v, k53t, r50c, x54h, x53u, a52j, k52j nebo a3000.

Chcete-li na svém notebooku Asus zapnout Wi-Fi (Wi-Fi, Wi-Fi), je nutné mít nainstalované ovladače adaptéru.

Pouze by měly být „nativní“. jinak váš nápad nebude vůbec fungovat.

Odkud stáhnout originální ovladače Wi-Fi a jak je nainstalovat. abyste neměli žádný problém.

Většina notebooků Asus má tlačítko na boku krytu (ale ne všechny). Obvykle se kope v místě uvedeném na obrázku níže.

Pouze proto, že modely jsou neustále aktualizovány, nejsou vyloučena další místa (přečtěte si příručku).

Někdy může být páka na těžko představitelném místě, jako by byla schovaná. podívejte se pozorně.

Jenže i když toto tlačítko povolíte (často v kombinaci s Bluetooth), Wi-Fi nemusí fungovat. Z nějakého důvodu vývojáři naprogramovali více kláves pro spuštění. Většinou FnF2, ale mohou existovat i další. f1 až f12.

Je také dobré zkontrolovat, zda na klávesnici nejsou tlačítka s ikonou antény. Právě ty spolu s klávesou Fn umožňují připojení k síti Wi-Fi. Podívejte se na obrázek níže.

Jak povolit Wi-Fi v notebooku Asus. Wi-Fi v notebooku Asus nefunguje

Tento článek vás krok za krokem provede povolením Wi-Fi na notebooku Asus pro začínající uživatele. Zkušenosti ukazují, že to není tak složité, jak se na první pohled zdá. Je pouze nutné pečlivě dodržovat pokyny uvedené v tomto materiálu. a měli byste být v pořádku. Pořadí připojení je následující:

 • Konfigurace směrovače.
 • Jak nastavit hardwarový přepínač.
 • Parametrování systému „BIOS“.
 • Kontrola ovladačů.
 • Připojení k bezdrátovému přístupovému bodu.
 • Testování sítě.

V tomto pořadí bude materiál strukturován, aby se zjednodušilo nastavení.

Základní informace

Jak povolit Wi-Fi na jakémkoli modelu notebooku Asus?? Nejprve si vysvětlíme, co to je a proč je to potřeba. V dnešní době lze přenášet data dvěma způsoby: pomocí krouceného páru a bez drátů. Standardem zájmu je druhý z nich. Většina elektronických zařízení je nyní vybavena takovým adaptérem. Nejen notebooky a netbooky, ale také chytré telefony, telefony a tablety. Seznam pokračuje dál a dál. Taková výpočetní síť je realizována takto. Jeho spojovacím článkem je směrovač, ke kterému je připojen příchozí kabel od poskytovatele internetových služeb. Je vybaven adaptérem. zdrojem, který umožňuje připojení jiných zařízení, včetně notebooků, k bezdrátové síti. Mobilní počítač má zase síťovou kartu, která přijímá data ze směrovače. To platí, dokud není získána síťová adresa. Po přijetí je informace přenášena dvěma směry najednou.

Nastavení směrovače

Pokud nevíte, jak povolit Wi-Fi na notebooku Asus, musíte zjistit, jak nastavit směrovač. Pokud máte síťový směrovač, který je již předparametrizovaný a plně funkční, můžete tuto část přeskočit. Směrovač musí být nejprve připojen. Uděláte to tak, že jej umístíte do blízkosti notebooku. Dalším důležitým předpokladem je volná zásuvka pro jeho napájení. Ihned připojte kroucenou dvojlinku, která je součástí dodávky, k notebooku. Zapojte napájecí zdroj do zásuvky a jeho vodič s kolíkem do směrovače. Zapněte notebook a směrovač. Po stažení mobilního počítače spusťte libovolný prohlížeč a do jeho adresního řádku napište „192“.168.x.1″. Místo „x“ musíte u některých modelů zadat „1“ a u jiných „0“. Pečlivě si prohlédněte dokumentaci a vyhledejte požadované informace. Pak stiskněte klávesu Enter. Budete vyzváni k zadání přihlašovacího jména a hesla. Tyto údaje by měly být rovněž uvedeny v dokumentaci ke směrovači. Dále nastavíme parametry příchozího připojení. Tyto informace jsou uvedeny ve smlouvě s poskytovatelem internetu a v uživatelské příručce směrovače. Pomocí něj také zjistíte název sítě, heslo a způsob šifrování. První dvě z nich můžete nastavit podle vlastního uvážení, ale poslední by měla být vždy nastavena na WPA2 (poskytuje nejvyšší stupeň ochrany). Poté se vše vypne a obvod se rozebere. Směrovač je nastaven na své trvalé umístění. Je k němu připojen vstupní vodič od poskytovatele internetového připojení a napájecí zdroj. V dalším kroku se zapne.

Hardwarové přepínače

Nyní zjistíme, jak zapnout hardware adaptéru Wi-Fi. Některé modely Asus jsou vybaveny speciálním vypínačem, který umožňuje adaptér zcela vypnout. Umístění v notebooku se může lišit, proto je třeba se podívat do dokumentace k přepínači. Přepínač musí být vždy v poloze Zapnuto. Druhým důležitým bodem je kombinace kláves, která také umožňuje vypnutí. Skládá se z přepínače rozložení klávesnice Fn a jedné z funkčních kláves (zobrazuje logo Wi-Fi). Jejich současným stisknutím se bezdrátová síťová karta vypne a zapne. Indikátorem stavu tohoto zařízení je příslušná LED dioda. Pokud svítí nebo bliká, adaptér je aktivní. V opačném případě je nutné kombinaci kláves znovu stisknout, aby se aktivovala. Další důležitou věcí, kterou je třeba mít na paměti, je dostupnost řidičů. To bude popsáno později v tomto článku.

READ  Jak nastavit hodinky Samsung Galaxy watch

V některých případech je třeba v notebooku Asus povolit Wi-Fi pomocí „BIOS“. Vzhledem k tomu, že se tato možnost nachází v úplně jiných částech nabídky, je uživatelská příručka nepostradatelná. Tam najdeme tuto položku. Poté při spuštění nebo restartování notebooku přejděte do základního nastavení. Dále vyhledejte položku, která nás zajímá. Vždy by měla být nastavena na hodnotu Povoleno. Pokud není k dispozici, změňte ji pomocí příslušných kláves.

Řidiči

Povolení Wi-Fi na noteboocích Asus vyžaduje ovladače, které spravují tento adaptér. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky „Start“ a poté do „Ovládacích panelů“. Zde nalezneme „Správce zařízení“. Zkontrolujte, zda je u jeho názvu vykřičník nebo otazník. Pokud je nevidíte, je vše v pořádku, takže tento krok můžete přeskočit. V opačném případě si musíte stáhnout ovladače z oficiálních stránek výrobce a nainstalovat je, aby všechny tyto ikony zmizely. V některých případech může být nutné restartovat počítač. Nezapomeňte na to, je to povinné.

Připojení

Dalším krokem je správná konfigurace Wi-Fi v notebooku Asus. Za tímto účelem klikněte na logo síťových připojení v pravém dolním rohu hlavního panelu (obvykle se jedná o monitor s červenou obrazovkou). Tím se otevře seznam dostupných bezdrátových připojení. V pravém horním rohu této obrazovky najdete tlačítko „Obnovit“ (má 2 modré šipky). Klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Poté se spustí vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Na konci této operace by měl být seznam obnoven. Zde se zobrazí naše síť, jejíž název byl dříve nainstalován během fáze nastavení směrovače. Klikněte na něj. Mělo by se zobrazit okno, do kterého zadáte heslo. Dále očekávejte, že obdržíte síťovou adresu. To se projeví změnou ikony bezdrátové sítě. Ten začne jako hnědý a průhledný žebřík a postupně se stane bílým a neprůhledným. Poté můžete přejít k dalšímu kroku.

Zapnutí adaptéru Wi-Fi v notebooku Asus

Při pohledu na pravý dolní roh obrazovky někdy nelze nalézt ikonu týkající se bezdrátového připojení. V tomto případě nemá aktivní adaptér Wi-Fi.

Před připojením notebooku Asus k síti Wi-Fi je třeba zkontrolovat jeho stav v seznamu dostupných zařízení. Uděláte následující kroky

 • Klikněte na tlačítko „Start“ v levém dolním rohu obrazovky.
 • Do vyhledávacího pole zadejte „Správce zařízení“ a v zobrazeném seznamu vyberte požadovaný řádek. Otevře se okno „Správce zařízení“.
 • Najděte složku týkající se síťových zařízení a otevřete ji.

Nyní se zobrazí seznam síťových zařízení v notebooku. V něm vyhledejte řádek, který obsahuje alespoň jeden z následujících řádků: „Bezdrátové připojení„, „Wi-Fi“ nebo „802“.11″. Pokud je nalezen, znamená to, že existuje bezdrátový adaptér.

Pokud požadovaný řetězec chybí, znamená to, že není nainstalován žádný ovladač.

V takovém případě je třeba přejít na webové stránky výrobce a vybrat příslušnou verzi, která by měla odpovídat modelu notebooku a použitému operačnímu systému. Po stažení ovladače jej nainstalujte do svého notebooku. K tomu stačí spustit instalační program.

Podívejte se na! Při výběru webové stránky výrobce je důležité si uvědomit, že váš notebook Asus může mít adaptéry od různých výrobců a vy si musíte stáhnout pouze ten, který potřebujete.

Pro zjištění výrobce adaptéru je vhodné použít software HWVendorDetection. Po spuštění se zobrazí potřebné informace.

Poté byste se měli znovu podívat do seznamu nainstalovaných zařízení a zkontrolovat, zda je ovladač nainstalován a zda směrovač funguje správně.

Zapnutí Wi-Fi pomocí přepínače Wi-Fi nebo kombinace klávesnice

Chcete-li získat přístup k bezdrátové síti na notebooku Asus, musíte ji zapnout. Pokud toto není provedeno, připojení Wi-Fi není možné, i když je ovladač nainstalován.

Jak nejprve povolit Wi-Fi v počítači Asus. Notebooky používají jeden ze dvou typů přepínačů:

Novější modely používají druhou metodu, ale předtím lze k připojení použít první možnost.

Zapnutí pomocí kláves se provádí stisknutím klávesy Fn a jedné z kláves F1, F2, F12. Ta závisí na použitém modelu notebooku. U Asusu se ve většině případů používá kombinace FnF2.

Důležité! Stiskněte a podržte první klávesu a současně stiskněte klávesu F2. Na funkční klávese, která umožňuje bezdrátové připojení, je obvykle obrázek antény.

Někdy je tlačítko stisknuto, ale na zařízení Asus X54H stále není k dispozici Wi-Fi. V takovém případě je nutné restartovat počítač. Poté by připojení přes Wi-Fi mělo fungovat.

Zapnutí Wi-Fi na notebooku Asus bez klávesy Fn

V notebooku Asus je možné zapnout Wi-Fi bez použití funkčních kláves.

 • Vyhledání ikony Wi-Fi v systémové liště. Kliknutím na tuto položku se dostanete do části pro správu přístupu k síti.
 • Nabídka na pravé straně obrazovky vás přenese do vlastností adaptéru.
 • Nyní můžete zjistit, jaká připojení má váš notebook. Jedním z nich je bezdrátové připojení. Klikněte na něj a v kontextové nabídce, která se zobrazí, vyberte horní řádek „Povolit“.

Bezdrátové připojení je nyní aktivní.

Připojení pomocí „BIOS“

Při spuštění operačního systému má uživatel možnost dostat se do systému BIOS, kde se nastavují základní nastavení určující chod počítače. Toto je další možnost, jak připojit notebook Asus k síti Wi-Fi. Chcete-li se přihlásit do notebooku Asus při spuštění, stiskněte a podržte klávesu F2.

READ  Jak přeinstalovat systém Windows na notebooku pomocí klíče USB. Kopírování souborů a dokončení instalace operačního systému

Vezměte na vědomí! Je třeba najít sekci, ve které se má požadovaný parametr nacházet. Obvykle se nachází v části týkající se bezpečnostních otázek.

Může být označen jako „Wireless Network Interface“ nebo podobným názvem. Chcete-li jej zapnout, musíte jej odemknout, potvrdit vstup a ukončit BIOS. Toto je odpověď, zejména na to, jak nastavit Wi-Fi na netbooku Asus EE MS.

Připojení

Dalším krokem je správná konfigurace Wi-Fi v notebooku Asus. To provedete kliknutím na logo síťových připojení na hlavním panelu v pravém dolním rohu (obvykle je to monitor s červenou obrazovkou). Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových připojení. V pravém horním rohu této obrazovky najdete tlačítko „Obnovit“ (má 2 modré šipky). Zde je třeba kliknout pravým tlačítkem myši. Tím se spustí vyhledávání dostupných bezdrátových sítí. Po této operaci by měl být seznam obnoven. Objeví se v něm naše síť, jejíž název byl nastaven během fáze nastavení směrovače. Klikněte na něj. Mělo by se zobrazit okno, do kterého zadáte heslo. Dále očekávejte, že obdržíte síťovou adresu. To se projeví změnou ikony bezdrátové sítě. Nejprve bude vypadat jako hnědé a průhledné schodiště a pak bude bílé a neprůhledné. Po dokončení tohoto kroku můžete přejít k dalšímu kroku.

Nastavení hardwarových přepínačů

Jak připojit Wi-Fi v notebooku Asus pomocí hardwarové metody? Některé modely Asus obsahují přepínače, které povolují a zakazují adaptéry. Jeho umístění závisí na konkrétním modelu. Chcete-li jej zapnout, přepněte přepínač do polohy „On“. K zapnutí můžete také použít kombinaci kláves „Fn“ a funkční klávesy, na které je označena ikona Wi-Fi.

Tato kombinace kláves umožňuje připojit síťovou kartu. Jako indikátor lze použít LED diodu.

Jak povolit Wi-Fi v notebooku

Zkontrolujte notebook, zda svítí ikona antény. Wi-Fi je zapnutá, pokud nesvítí, je vypnutá.

Pokud se v dolní části panelu zobrazí symbol „X“ pro nápis Wi-Fi. znamená, že je síť vypnutá.

Téměř všechny modely notebooků jsou vybaveny mechanickým přepínačem sítě Wi-Fi nebo integrovaným softwarem, který zapíná a vypíná síť Wi-Fi. Notebook s mechanickým přepínačem Wi-Fi.

Rychlé zapnutí Wi-Fi na notebooku

Kombinace stisknutých kláves závisí na konkrétním modelu notebooku. Zde je několik možností, jak zapnout Wi-Fi u oblíbených modelů.

 • Na noteboocích Samsung stačí v závislosti na modelu podržet několik sekund stisknuté klávesy Fn a F12 nebo F9.
 • Notebooky Aser lze zapnout podržením tlačítka Fn F3
 • Zapnutí v zařízení Asus. musíte stisknout klávesu Fn F2
 • V zařízení Lenovo zapnete Wi-Fi stisknutím klávesy Fn F5. Existují však i modely, které mají samostatný přepínač s obrazem bezdrátové sítě.

Různé modely notebooků od různých výrobců používají k aktivaci Wi-Fi různou kombinaci kláves. Další podrobnosti o spuštění najdete v uživatelské příručce k notebooku. Všechny moderní notebooky jsou vybaveny klávesou Fn.

Pokud takové tlačítko není, je k dispozici samostatný spínač nebo tlačítko pro spuštění Wi-Fi. A vypadá to takto:

Zapnutí Wi-Fi pomocí správné kombinace kláves nebo samostatného tlačítka a nefunguje? Poté je třeba nastavit Wi-Fi v notebooku.

Počítač. je to jednoduché. Nastavení směrovače Asus Wi-Fi

Bezdrátové sítě se v poslední době staly základní potřebou v mnoha domácnostech. To platí zejména pro ty, kteří k přístupu na internet používají notebooky, tablety, chytré telefony a další přenosná zařízení. Souhlasit s tím, že tato zařízení nějak zatížíte drátem. přinejmenším nepříjemné. A bude pro vás pohodlné, když se pohodlně usadíte do svého oblíbeného křesla nebo na pohovku a odtud budete s tabletem nebo notebookem brouzdat po rozlehlém internetu. K tomu, abyste mohli všechnu tuto nádheru uvést v život, budete potřebovat router Wi-Fi a znalosti o jeho nastavení. Směrovačů je v dnešní době spousta, ale mezi nejoblíbenější patří router firem Asus, TP-LINK, D-Link, Linksys a ZyXEL. V tomto návodu se dozvíte, jak nastavit router Asus.

Krok

Připojte směrovač podle obrázku. Žlutý kabel WAN. To je kabel, který přivádí internet do vaší domácnosti. LAN. Jedná se o porty, ke kterým se počítače připojují kabelem.

Krok

Přejděte do počítače, v nastavení sítě protokolu TCP/IP. To můžete provést v nabídce „Start Nastavení Ovládací panely Síťová připojení“. Po otevření okna klikněte pravým tlačítkem myši na aktivní připojení a vyberte možnost Vlastnosti.

V okně nastavení sítě vyberte možnost „Internetový protokol TCP/IP“ a klikněte na tlačítko „Vlastnosti“

V okně nastavení protokolu TCP/IP vyberte možnost „Získat adresu IP automaticky“.

nastavit, wi-fi, notebooku, asus, připojení

Krok

Spusťte prohlížeč a zadejte následující adresu: http://192.168.1.1 (tato adresa je u směrovačů Asus obvykle výchozí). Stiskněte klávesu Enter a zadejte přihlašovací jméno a heslo pro přístup do panelu správy směrovače (výchozí přihlašovací jméno: admin, heslo: admin).

Pokud se výzva neobjeví nebo uživatelské jméno správce neodpovídá, je třeba obnovit výchozí tovární nastavení směrovače; k tomuto účelu je na směrovači obvykle vyhrazené tlačítko pro obnovení. Pokud ne, přečtěte si návod k obsluze zařízení.

Krok

Klikněte na „IP config“ v oblasti pro správu a vyberte „WAN Connection Type“ jako „Static IP:“

Krok

Do příslušných polí zadejte nastavení sítě (IP adresa, maska sítě, brána, DNS):

Krok

Nyní přejděte do nabídky „Bezdrátové připojení“, vyberte „Rozhraní“, vyberte šifrování WPA/WPA2 a zadejte heslo, které chrání bezdrátovou síť před neoprávněným přístupem.

Krok

Uložit naše nastavení

Krok

Nyní v počítači (notebooku) v seznamu nalezených zařízení Wi-Fi vyberte zařízení Asus a připojte se k němu. Zadejte heslo, které jste vymysleli v kroku 6.

Typické problémy s připojením

Prvním úkolem při řešení přerušení internetového připojení je vždy zkontrolovat kabel, který přivádí signál. Je velmi citlivý na mechanické poškození izolace a opletu uvnitř. Pokud uživatel při vizuální kontrole zjistí roztřepený, ohnutý nebo prasklý materiál pláště, musí kabel okamžitě vyměnit. Stačí si koupit model s podobnými vlastnostmi, který již bude krimpován podle standardu RJ-45.

READ  Ztráta zvuku na notebooku Asus. Jak zkontrolovat funkčnost reproduktorů notebooku?

Postupujte takto. Je to zcela standardní postup při jakémkoli hardwarovém nebo softwarovém problému:

 • Směrovač. Může se jednat o problém s firmwarem, zakázané automatické přidělování IP adres nebo nesprávné ukládání informací do mezipaměti.
 • Modul uvnitř notebooku nebo počítače. Problémů zde může být podstatně více. Buď je vadný samotný modul, nebo jsou problémy s anténami, které jsou k němu připojeny, nebo jsou ovladače napsány pro trochu jiný model.
 • Nastavení systému BIOS. Modul výměny signálu lze vypnout. Kromě toho existují nastavení napájení a můstku, která přímo ovlivňují komponenty zařízení a musí být určitým způsobem nakonfigurována, aby vše fungovalo, jak je inzerováno.
 • Hardwarová tlačítka nebo klávesové zkratky. Zde metoda hodně závisí na konkrétním výrobci zařízení. Chcete-li například zapnout Wi-Fi na notebooku Asus, musíte provést zcela jiné kroky než u modelů Lenovo, Dell nebo Acer.
 • Operační systém. Kromě ovladačů mohou existovat i další funkce, které omezují možnost připojení k síťovým zařízením.

Hlavní věcí při řešení problému je postupovat krok za krokem od jedné možné příčiny k druhé. To pomáhá zbavit se nepříjemných situací, kdy se například vyskytne problém s kabelem a uživatel se ho snaží vyřešit na straně softwaru koncového zařízení. Nebo naopak. zkouší firmware routeru, když problém spočívá v tom, že si nevšiml přepínače na krytu notebooku. Všechny výše uvedené problémy a jejich možná řešení je tedy třeba podrobněji prozkoumat.

Poruchy směrovače

Nejčastější. triviální softwarové chyby. Směrovač musí každou sekundu spravovat několik zařízení, často s různou architekturou a rozhraním, která se k němu připojují. Proto je pro uživatele nejjednodušší resetovat směrovač. Toho lze dosáhnout buď prostým vypnutím a opětovným zapnutím, nebo pomocí vestavěného proprietárního nástroje.

Stačí se podívat na adresu, na kterou se musíte přihlásit, abyste získali přístup k webovému prostředí, které spravuje směrovač. U prvních modelů Asus řady R je to vždy IP adresa 192.168.20.1. Jiné, modernější produkty od společností jako TP-Link nebo D-Link často používají plnohodnotné adresy HTTP, např. tplinkwifi. net. Tyto informace obvykle najdete na spodní straně zařízení. Po vstupu do shellu je třeba najít možnost nuceného restartu a stisknout příslušné tlačítko. To by mělo ve většině případů stačit.

Pokud se nic neděje a spojení stále není navázáno, můžete si zkusit pohrát s firmwarem. To se provádí stažením nejnovější verze z oficiálních webových stránek. Můžete použít i mobilní síť, soubor nezabírá mnoho místa a spotřebovává velmi málo datového provozu. Pak byste měli vstoupit do známého prostředí a najít položku odpovědnou za operace s firmwarem a aktualizovat ji zadáním staženého souboru. Pokud to nepomůže nebo problém způsobila aktualizace, můžete se jednoduše vrátit ke staré verzi pomocí tlačítka ve stejném okně.

Další operace nezkušený uživatel neprovádí, a pokud nemáte správné nářadí, je lepší odnést zařízení do servisního střediska. To vše proto, že čip řadiče směrovače a samotné porty Ethernet jsou podezřelé. Čip se často přehřívá a selhává, porty se při používání poškozují a dochází k vypalování stop a pinů.

Nesprávné nastavení systému BIOS

Zde také záleží na výrobci notebooku, protože všichni výrobci, jako například Asus nebo Lenovo, používají různé verze biosu. Některé společnosti dokonce vytvářejí vlastní verze základních I/O systémů, například InsydeOS nebo H2O BIOS v modelech Dell nebo HP.

Pro vstup do systému BIOS stiskne uživatel při zapnutí zařízení určité tlačítko. Může to být Del, F2, F10 nebo F12. Řada Thinkpad a některé další notebooky Lenovo mají dokonce speciální tlačítka, která vás po restartu okamžitě pošlou do systému BIOS.

Nastavení, která uživatele zajímají, se obvykle nacházejí v sekcích správy periferií nebo zásuvných modulů. Možnost, kterou je třeba povolit, se nazývá Wi-Fi nebo Bezdrátové připojení. Stává se také, že všechny adaptéry jsou seskupeny pod společným parametrem Síť.

K dispozici je také možnost aktualizace firmwaru. Ne všechny notebooky však podporují upgrade přímo ze systému. Někdy je nutné je rozebrat a dokonce odpájet čip ze základní desky, abyste jej mohli později flashnout na speciálním programátoru.

Modul Wi-Fi uvnitř zařízení

Má celou řadu problémů. Jde o to, že všechny tyto moduly jsou vyrobeny ve formě čipů, které se zapojují do patice PCI-mini na základní desce. Samotná deska nemůže efektivně přijímat a vysílat pakety, nemá k tomu dostatečný výkon. Proto jsou k němu připojeny jeden nebo dva dráty, které jsou připojeny ke kovovým anténám zabudovaným do obrazovky zařízení. Bez těchto antén není možné přijímat čistý signál.

nastavit, wi-fi, notebooku, asus, připojení

Proto je s adaptérem několik možných problémů:

nastavit, wi-fi, notebooku, asus, připojení
| Denial of responsibility | Contacts |RSS