Revize a nastavení tp-link re650

Test vysílání streamů ukázal, že přístroj podporuje standardy uvedené v přiložené dokumentaci, nicméně stabilita připojení je do značné míry ovlivněna hlavním směrovačem a samozřejmě poskytovatelem komunikačních služeb.

Kabelový konektor lze použít nejen k připojení počítače, ale také televizoru, set-top boxů, přehrávačů.

Podle měření spotřeby elektrické energie se ukázalo, že kompaktní zařízení spotřebuje asi tři watty za hodinu.

Zařízení podporuje všechny moderní platformy, včetně mobilních operačních systémů.

Ve výchozím nastavení je firmware „3.14.4 Sestavení 130313 Rel.63007n“.

Pro testování provozu jako zdroje bezdrátového signálu byl použit směrovač „ZyXEL NBG-460N“. Byl nainstalován na jednom konci bytu a opakovač na opačném konci (přímá vzdálenost mezi nimi byla nejméně deset metrů, přičemž mezi místnostmi byl strop, domácí spotřebiče a nábytek).

Název sítě opakovače byl přiřazen prostřednictvím ovládacího panelu zařízení a liší se od názvu vysílaného hlavním směrovačem. Rychlost přenosu a příjmu dat byla měřena pomocí funkce „speedtest“.net“.

Byly použity dva různé chytré telefony se systémem iOS a Android.

V důsledku měření rychlosti v různých vzdálenostech od zařízení se ukázalo, že ve vzdálenosti deseti metrů je kvalita příjmu a přenosu uspokojivá, ale pak začne prudce klesat.

Měření venku (ve vzdálenosti více než 20 m od opakovače) odhalilo značný útlum signálu, ale i ve vzdálenosti do 30 m měly oba smartphony přístup k celosvětové síti, i když rychlost příjmu a přenosu již výrazně poklesla.

Konfigurace mostu (WDS) na směrovači Tp-Link

1 Nejprve musíme změnit bezdrátový kanál na hlavním směrovači. Všimněte si, že směrovač, ke kterému se budeme připojovat v režimu mostu, musí být nakonfigurován. Myslím, že internet by měl fungovat, měl by distribuovat síť wifi.

Můj hlavní směrovač je D-link DIR-615. Vydává síť Wi-Fi s názvem „DIR-615_help-Wi-Fi“.com“. V nastavení hlavního směrovače musíme nastavit statický kanál pro bezdrátovou síť. Nevím, jaký máte router, takže se podívejte na pokyny, jak najít volný kanál Wi-Fi a změnit kanál na routeru? V něm jsem psal o změně kanálu v zařízeních různých výrobců.

Pokud máte například jako hlavní směrovač také Tp-Link, můžete změnit kanál v nastavení (které je otevřeno na adrese 192).168.1.1 (192.168.0.1), nebo viz tyto pokyny), na bezdrátové síti. Zadejte statický kanál do pole Kanál. Například 1 nebo 6. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Statická sada kanálů. Hlavní nastavení směrovače můžete ukončit.

2 Pokračujte v konfiguraci směrovače, který bude nakonfigurován v režimu WDS. Pro mě je to TL-MR3220. Přejděte do nastavení směrovače. Pokud nevíte, jak na to, přečtěte si pokyny pro vstup do ovládacího panelu na webu Tp-Link.

Nejprve musíme změnit IP adresu našeho zařízení Tp-Link. Tím se zajistí, že žádná dvě zařízení v síti nebudou mít stejnou adresu IP. Pokud je například hlavní IP adresa 192.168.1.1 a druhý je 192.168.1.1, pak dojde ke konfliktu adres. Klikněte na kartu Síť. LAN. V poli Adresa IP nahraďte poslední číslici od 1 do 2. Bude vám přidělena adresa 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1. Stiskněte tlačítko Uložit. Směrovač se restartuje.

Vraťte se do nastavení směrovače, ale IP adresa bude změněna na 192.168.1.2. Které jsme zadali výše.

3 Přejděte na kartu Bezdrátové připojení. Do pole Název bezdrátové sítě můžete zadat název druhé bezdrátové sítě. Do pole Kanál zadejte stejný kanál, který jste nakonfigurovali v nastavení hlavního směrovače. Moje síť je kanál 1.

Dále zaškrtněte políčko vedle možnosti Povolit přemostění WDS. A pak klikněte na možnost Průzkum.

V seznamu vyberte požadovanou síť, ze které bude směrovač přijímat internet. Před požadovanou sítí klikněte na odkaz „Připojit“.

4 Stačí vybrat typ zabezpečení pro vaši síť (ke které se budeme připojovat) z rozevírací nabídky Typ klíče. Do pole Heslo zadejte heslo pro tuto síť. Chcete-li nastavení uložit, klikněte na tlačítko Uložit.

Restartování směrovače. Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení nebo v ovládacím panelu kliknutím na odkaz „klikněte zde“.

5 Po resetování znovu přejděte do nastavení. A přímo na hlavní obrazovce (karta Stav). Podívejte se do sekce Bezdrátové připojení. Vedle položky Stav WDS by mělo být uvedeno Spustit.

READ  Jak zobrazit internetové heslo v počítači. Jak odebrat síťové umístění v systému Windows 10

To znamená, že náš Tp-Link je již připojen k hlavnímu směrovači. A měl by distribuovat internet přes Wi-Fi a kabel. Nastavení je dokončeno.

6 Nezapomeňte chránit heslem síť Wi-Fi, která bude distribuována právě nakonfigurovaným směrovačem. Podrobné pokyny k zabezpečení Wi-Fi najdete na webu Tp-Link. Je to jednoduché. V nastavení na kartě Bezdrátové připojení. Zabezpečení bezdrátového připojení vyberte možnost WPA/WPA2. Osobní (doporučeno), v poli Heslo bezdrátového připojení nastavte heslo (minimálně 8 znaků). a klikněte na tlačítko Uložit v dolní části.

Nyní náš směrovač Tp-Link získává internet z hlavního směrovače a distribuuje jej dále. Zvolte správné umístění druhého směrovače tak, aby byl v dosahu hlavního směrovače.

Jak fungují moderní směrovače

Moderní směrovače mají 5 režimů.

 • Most. Vyžaduje současné připojení dvou zařízení se zapnutým režimem bridge. To znamená, že metoda slouží k přenosu spojení do sousední budovy bez drátů.
 • Směrovač. Tento režim je běžný pro většinu směrovačů. V jeho akčním rádiusu je možné přerozdělit IP adresu poskytovatele internetových služeb mezi zařízení. Funkce přesměrování portů je povolena, což umožňuje přístup k dokumentům, tiskárnám. Po připojení k síti se uloží automatická registrace, takže pro získání přístupu již není nutné zadávat heslo.
 • Přístupový bod. Akce je založena na získávání kabelového signálu, který se převede na bezdrátový.
 • Klient. Bezdrátový signál je přijímán v zařízeních a přenášen do dalšího zařízení prostřednictvím kabelového spojení.
 • Opakovač nebo opakovač. Z hlavního zařízení Wi-Fi se šíří vlna, která je zesílena opakovačem pro další šíření.

Zvolte režim v závislosti na velikosti místnosti, potřebě zvýšené komunikace. Uživatelé v domácnostech by neměli měnit nastavení, aniž by rozuměli jejich funkcím.

Pokud domácí nebo pracovní zařízení nejsou dostatečně funkční, nelze se přihlásit do sítě, lze provoz posílit.

Jak nastavit opakovač Asus

Proto je třeba připojit směrovač Asus prostřednictvím sítě Wi-Fi k hlavnímu směrovači v režimu opakovače. Připojte se k němu kabelem s konektorem RJ45. Toto je kabel, který se obvykle dodává se směrovačem. Připojte jeden konec k počítači a druhý konec připojte k jednomu ze čtyř stejných portů routeru. Jak je znázorněno na obrázku

Kabel do jednoho ze čtyř portů LAN (žlutý)

Pokud k routeru přistupujete z notebooku, vypněte jeho síť Wi-Fi, aby nedošlo ke konfliktu s hlavním routerem.

Pak zadejte adresu routeru do adresního řádku prohlížeče: 192.168.1.1. Pokud tato adresa nefunguje, zkuste adresu 192.168.0.1. Pokud se ani poté nemůžete dostat do směrovače, je nutné obnovit jeho tovární nastavení (viz. návod k obsluze směrovače).

Po připojení zadejte přihlašovací jméno a heslo správce.

Pokud jste již směrovač poprvé nakonfigurovali, zobrazí se tato obrazovka:

Hlavní okno směrovače Asus. Chcete-li zvolit režim opakovače, stiskněte červeně zakroužkované tlačítko

Poté musíme přepnout do režimu opakovače. Tento krok je také přítomen při počátečním nastavení směrovače, které neuvádíme. Zde také vyberete režim opakovače. Jakmile provedete výběr, stiskněte tlačítko Uložit, abyste získali přístup k nastavení této funkce.

Vyberte režim opakovače.

V dalším kroku se zobrazí všechny sítě Wi-Fi, které router nalezl ve svém dosahu. Je třeba vybrat síť, ke které se chcete připojit. Tedy síť vašeho hlavního směrovače. Současně vyhodnoťte sílu signálu, aby nebyl příliš slabý. V opačném případě dojde ke snížení rychlosti.

Výběrem sítě můžeme vyhodnotit sílu signálu ze směrovače-dárce. Pokud máte na výběr, ke které síti se připojit, je zde jasně vidět ta nejlepší

Po výběru sítě na ni klikněte a zadejte heslo hlavního směrovače. Ten, ke kterému připojujete své telefony a chytré telefony. Stiskněte tlačítko Připojit

Zadejte svůj síťový klíč (heslo Wi-Fi) pro připojení k hlavnímu směrovači

V dalším kroku budete vyzváni k zadání názvu sítě opakovače (Repeater) a zadání hesla pro síť Wi-Fi v novém zařízení (alespoň osm znaků).

nastavit, směrovač, link, jako, opakovač

Pojmenujte síť opakovače, kterou telefon uvidí, a vymyslete heslo Wi-Fi

Připojení je navázáno a po konfiguraci sítě se opět zobrazí zadané údaje: název sítě, heslo, typ šifrování a získaná vnitřní IP adresa.

Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí obecné pokyny pro připojení k bezdrátové síti.

READ  Telefon jako adaptér Bluetooth pro počítač

Ve fázi nastavení je k dispozici stručný návod, jak se připojit k nové síti Wi-Fi

Stiskněte tlačítko Dokončit a otevře se hlavní okno směrovače v režimu opakovače, tzv. mapa sítě. Porovnáme-li nabídku opakovače s nabídkou hlavního směrovače stejného nebo podobného modelu, zjistíme, že je výrazně zkrácena.

Nyní by měly být všechny telefony, tablety, notebooky a další zařízení Wi-Fi připojeny k opakovači. Pokud jsou mimo dosah hlavního routeru nebo je jeho síť slabá, přístup k internetu bude probíhat přes silnější síť Wi-Fi opakovače.

Nastavení směrovače Asus v režimu opakovače

Podívejme se na příklad, jak nastavit opakovač na routeru Asus RT-N10U. Chcete-li začít, musíte se přihlásit do jeho webového rozhraní otevřením 192.168.1.1. Zobrazí se okno pro přihlášení a zadání hesla. Přihlašovací jméno je admin. výchozí heslo. admin. Pokud nemáte přístup k nastavení, přečtěte si tyto pokyny.

Na stavové stránce osobní skříně směrovače Asus musíte najít horní řádek „Provozní režim“ a kliknout na odkaz „Bezdrátový směrovač“. Budete přesměrováni na stránku výběru provozního režimu směrovače. Zde zaškrtněte políčko Režim opakovače a uložte změny.

Poté se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí, ve kterém je třeba vybrat Wi-Fi hlavního routeru.

Poté se zobrazí pole pro zadání bezpečnostního klíče:

Zadejte a stiskněte tlačítko „Připojit“. Pokud je připojení úspěšné, mělo by se zobrazit okno s parametry nové sítě bezdrátového opakovače.

Můžete zadat název a heslo existující sítě nebo můžete vytvořit novou síť, pokud chcete oddělit sítě pro různé účty, např. Klikněte na tlačítko „Použít“.

To je vše, extender pro bezdrátovou síť je nastaven, můžete k němu připojit své miniaplikace a zkontrolovat jejich přístup k internetu.

Směrovač Tp-link jako opakovač

1) Nakonfigurujte první směrovač pro svého poskytovatele internetových služeb. Nastavme parametry bezdrátové sítě, např. pojmenujme ji Wi-Fi-1. Poté vložte kabel od poskytovatele internetu do portu wan. Pokud je váš směrovač již nastaven a funguje, nemusíte jej vůbec konfigurovat. Potřebujeme znát pouze jeho místní adresu ip, budeme ji potřebovat dále. Obvykle je to 192.168.0.1, ale abyste to zjistili s jistotou, přejděte na tplinklogin.net, pak přejděte na „Síť“ v levém menu, pak vyberte „LAN“ a uvidíte řádek „ip-adresa“ a bude obsahovat to, co chceme. Pokud tedy máte funkční internet a znáte místní IP adresu svého routeru, skvělé! Vložte jeden konec kabelu do jednoho ze 4 lan portů.

2) Druhý konec kabelu nezasouvejte do druhého směrovače! Pokud mají první a druhý směrovač stejnou místní adresu ip (192.168.0.1) hrozí, že přes druhý směrovač přejdete na první směrovač a nakonec se zmýlíte. Port Wan na druhém směrovači je také nepoužívaný a zůstane prázdný.

Přepněte přímo na nastavení druhého směrovače jako opakovače, který bude fungovat jako další hotspot Wi-Fi. Zadejte nastavení zařízení na stejné adrese tplinklogin.net a připojit jej k počítači přes stejný port sítě LAN. Prvním krokem je konfigurace bezdrátové sítě. Nazvu ji Wi-Fi-2. Stiskněte tlačítko „Uložit“

4) Nyní nastavte heslo v síti. Klikněte na „Uložit. Možná bude nutné restartovat počítač a pak souhlasit.

5) V levém menu přejděte na položku „Síť“, poté vyberte možnost „LAN“, zobrazí se pole „ip-adresa“, kde bude následující obrázek. Místní adresu ip je třeba změnit tak, aby se lišila od adresy IP v prvním směrovači. Jednoduše řečeno, pokud máme v prvním směrovači 192.168.0.1, pak napište 192.168.0.2 a uložit. Pokud vás vyzve k restartování, proveďte to.

6) Nyní to nejdůležitější. Přejděte do nastavení DHCP a vypněte jej.

Druhý směrovač se tak vlastně změní na jednoduchý přepínač s Wi-Fi. Všechny počítače a zařízení k němu připojené proto obdrží místní IP adresy od prvního směrovače (hlavního směrovače).

DRUHÝ KONEC KABELU vycházející z prvního směrovače zapojte do jednoho ze 4 portů druhého směrovače! Přesně v LAN, wan nechte prázdné. Napájíme jej tedy internetem a náš obvod začne fungovat.

 • Pokud jste na druhém směrovači zakázali server DHCP, neztratíte k němu přístup, protože jste mu přiřadili vlastní místní IP.
 • Z libovolného počítače můžete přistupovat k nastavení prvního směrovače na adrese 192.168.0.1 a do druhého nastavení 192.168.0.2
 • Protože na prvním směrovači je pouze jeden server DHCP, který vysílá ip adresy. máte dva směrovače, ale sdílenou, jednotnou síť, ve které každý počítač vidí sousední počítač.
 • Žádná ztráta rychlosti, ani přes Wi-Fi, ani přes kabel.
 • Není třeba přeflashovat směrovač alternativním firmwarem.
READ  Jak nastavit digitální televizi na televizi

Tím je konfigurace dokončena! Takový systém, ačkoli je jednoduchý, se ukázal jako přínosný. Po několika měsících testování routeru TP-LINK TL-WR740N se nevyskytly žádné problémy, ani se stabilitou připojení, ani s rychlostí. Vše v pořádku.

Dodatek: Mnoho moderních routerů, včetně tplinku, podporuje tzv. „bezešvý roaming“. Prvnímu i druhému směrovači můžete zadat stejné jméno a heslo. Výsledkem bude jedna detekovaná síť Wi-Fi, ale dva přístupové body! V závislosti na místě se telefon/tablet/notebook automaticky připojí k přístupovému bodu se silnějším signálem. Protože je však v některých případech implementace bezešvého roamingu nekonzistentní a automatické přepínání nefunguje správně, popisuje tento článek klasický příklad, kdy vidíte 2 sítě, připojte se k té požadované.

Totéž můžete provést i u jiných modelů směrovačů, nastavení bude podobné. Některé směrovače jsou dodávány s předkonfigurovaným režimem opakovače, pokud ano, použijte jej. Pokud ne, pak by vám měla pomoci moje možnost. Hodně štěstí!

Jako autor bych vám rád připomněl, že máme skupinu na u a telegrafní chat, kde si můžete povídat o počítačových a síťových tématech.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jak resetovat zesilovač signálu?

Aniž byste odpojili napájení zesilovače, podržte tlačítko RESET po dobu 1 sekundy pomocí kolíku. Zesilovač se restartuje.

Co dělat, když po naladění přes prohlížeč nebo aplikaci Tether nesvítí kontrolka signálu trvale??

 • Je možné, že jste při nastavení zadali nesprávné heslo sítě Wi-Fi pro domácí modem/směrovač. Ověřte, zda je heslo správné, a zkuste to znovu.
 • Ujistěte se, že je zesilovač signálu blízko modemu/směrovače, nejlépe do 5 metrů od sebe a mimo dosah velkých elektrických spotřebičů.
 • Zkuste provést nastavení pomocí tlačítka WPS.
 • Obnovte nastavení zesilovače a proveďte nastavení znovu.

Co dělat, když se nemohu přihlásit do webového rozhraní zesilovače??

Směrovače TR-Link nepodporují funkce opakovače

Pokud vlastníte model směrovače TL-WR841ND nebo TL-WR841N, přičemž není podstatný rozdíl, o který se jedná, není možné jednoduše nastavit parametry tak, aby fungoval jako opakovač. Přesněji řečeno, je to možné, ale vyžaduje to flashování na nový DD-WRT. Záruční list již nebude platný. Ačkoli routery TR-Link fungují dobře na DD-WRT, můžeme dokonce říci, že původní firmware je horší než to, málo lidí dělá tento firmware.

Pokud nemáte chuť instalovat DD-WRT na router, ale je opravdu nutné nastavit jeho parametry tak, aby TR-Link zvětšil oblast bezdrátového pokrytí, pak byste měli použít režim WDS (jinými slovy režim mostu). Rozdíl mezi ní a funkcí opakovače je ten, že po nastavení WDS budete mít dvě bezdrátové sítě, ale rychlost bude rozdělena mezi ně. Tuto možnost jsme již vyzkoušeli a funguje perfektně. Takže můžete použít směrovač k posílení stávající bezdrátové sítě.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že režim opakovače je nastaven na zvětšení oblasti pokrytí Wi-Fi (více o tom zde), zatímco režim mostu je nastaven na připojení obou routerů do sdílené sítě Wi-Fi. V tom jsou všechny rozdíly.

Další informace o nastavení WDS na směrovačích TP-Link naleznete v části Nastavení směrovače Tp-Link v režimu mostu (WDS). Připojení dvou směrovačů přes Wi-Fi. Postupujte podle tohoto odkazu a nakonfigurujte nastavení, všechny kroky jsou podrobně a přehledně popsány. Účinnost je zaručena a byla osobně testována.

Problém vyřešen

Pokud máte potíže s připojením opakovače ke směrovači nebo s přístupem k síti WAN po připojení, nejčastěji pomůže přesunout opakovač blíže ke zdroji signálu Wi-Fi nebo vrátit zařízení do továrního nastavení a znovu se připojit.

Způsoby obnovení nastavení jsou vysvětleny v předchozím odstavci této příručky „Obnovení nastavení“.

Pokud nelze navázat připojení pomocí WPS, doporučujeme použít webové rozhraní zařízení a nakonfigurovat připojení ručně. Podrobnější informace o tomto postupu naleznete v části „Konfigurace“.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS