IPTV na Samsungu s operačním systémem Tizen

Chcete-li aplikaci nainstalovat, přejděte do Smart Hub na televizoru stisknutím speciálního tlačítka na dálkovém ovladači.

Poté přejděte do sekce „Oblíbené“ a vyberte podsekci „Aplikace“ nebo u novějších modelů vyberte podsekci „APLIKACE“ ve spodní části panelu aplikací.

Zadejte „BrizIPTV“ do vyhledávacího pole v pravém horním rohu obrazovky a stáhněte si aplikaci.

Alternativní instalace aplikace přes USB: Potřebujete flash disk (thumbdrive) naformátovaný na FAT32 s jedním oddílem.

 • Stáhněte si aplikaci BRIZ IPTV a zkopírujte ji na flash disk.
 • Spustit zkopírovaný soubor. Objeví se složka s názvem „userwidget“.
 • Odpojte paměť USB od počítače.
 • Připojte paměť USB ke konektoru USB televizoru označenému HDD.
 • Instalace se spustí automaticky a skončí zprávou „Balíček je hotový“.
 • Přejděte na „Aplikace“ nebo „APPS.
 • Přejděte na „Moje aplikace“ a vyberte widget BrizIPTV.

Aplikace vyžaduje autorizaci v naší síti, je třeba sdělit MAC adresu vašeho televizoru našemu operátorovi podpory, kontaktovat nás jakýmkoli vhodným způsobem a sdělit ji operátorovi, poté můžete pokračovat ve sledování televizních kanálů.

Navigace pomocí tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo na dálkovém ovladači nebo podobných operací na touchpadu a také pomocí klávesových zkratek uvedených v popiscích nástrojů.

Chcete-li vybrat požadovanou položku, musíte stisknout tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači (na dálkovém ovladači s touchpadem musíte stisknout touchpad). V dolní části všech scén se nachází černý pruh, který slouží jako vodítko pro navigaci. Lze ji vypnout ve všech scénách. Modré tlačítko na dálkovém ovladači se obvykle používá k zapnutí/vypnutí. Ve scéně zobrazení kanálu je automaticky vypnuta, pokud jsou všechny vyskakovací nabídky skryté. Aplikaci můžete ukončit stisknutím tlačítka „Exit“ na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka „Return“ v nabídce.

 • Kanál UP
 • Kanál dolů
 • Nabídka
 • Informace
 • Barevná tlačítka
 • Návrat na
 • Exit (lze vyvolat stisknutím tlačítka Return na dálkovém ovladači 2)
 • (pouze na dálkovém ovladači 2. Vyvolání dalšího okna, ve kterém se zobrazí tlačítka, která jsou dostupná na dálkovém ovladači 1, ale ne na dálkovém ovladači 2).

Joystick na tlačítku 1 má navigační tlačítka nahoru/dolů/ doprava/doleva a tlačítko Enter. Na dálkovém ovladači 2 je joystick citlivý na dotyk, tlačítko Enter nahrazuje tlačítko joysticku.

Простейшая настройка IPTV на любом SmartTV на примере Samsung с Tizen и Peers.tv

Zpočátku má aplikace na obrazovce nabídky 3 položky, je třeba vybrat „FROM PROVIDER BRIEF“:

Při zadávání údajů do seznamu skladeb se do nabídky „Enter Playlist“ přidá položka „STORAGE PLAYLIST“. Zadaná adresa se zobrazí pod touto položkou.

VAROVÁNÍ! Předplatitelé sítě Briz nemusí zadávat žádné údaje pro autorizaci. Autorizace se provádí na základě adresy MAC zařízení, které sleduje kanály v naší síti. т.е. Aby bylo možné kanály zobrazit, musí být MAC adresa zařízení zaregistrována k účtu účastníka technickou podporou poskytovatele.

nainstalovat, iptv, samsung

Položky menu „FROM BRIZ PROVIDER“ a „SAVED PLAYLIST“ se přesunou na stránku s náhledem kanálu. Položka nabídky „INPUT/ CHANGE PLAYLIST“ vás přenese na stránku s odkazem na seznam skladeb „.m3u“. Položka nabídky VLOŽIT/Změnit AUTORIZAČNÍ ÚDAJE vás přenese na stránku pro zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele.

Práce s poli pro zadávání dat

Klávesnice na obrazovce slouží k zadávání dat. Vyberte pole pro zadávání dat pomocí navigace na dálkovém ovladači (kurzor bude ve vybraném poli blikat a poté stiskněte tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači). Pro snadné psaní na klávesnici jsou navíc k dispozici tato tlačítka: 1. Vymazat vše. vymaže vstupní pole. 2. Šipka doleva. posune kurzor o 1 znak doleva. 3. Šipka doprava. posune kurzor o 1 znak doprava.

Také klávesnice na obrazovce reaguje na stisknutí barevných tlačítek na dálkovém ovladači: 1. Červené tlačítko. odstranění 1 znaku vlevo od kurzoru. 2. Zelené tlačítko. přesune na další logický prvek na stránce. 3. Zpět. přesune se na tlačítko „ZRUŠIT“ na stránce.

Po vstupu na stránku zobrazení kanálů se otevře seznam kanálů a začne se zobrazovat první kanál v seznamu. Pro přepínání kanálů můžete použít seznam kanálů, po kterém se pohybujete pomocí tlačítek UP/DOWN a Channel UP/Channel Down na dálkovém ovladači, a vybrat požadovaný kanál pomocí tlačítka Enter, nebo když je seznam kanálů zavřený, použijte tlačítka Channel UP/Channel Down.

Seznam kanálů otevřete stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači. Pro skrytí seznamu kanálů lze použít jednu z následujících možností:

nainstalovat, iptv, samsung
 • Seznam kanálů se po krátké době automaticky zavře.
 • Seznam kanálů se po přepnutí kanálu automaticky zavře.
 • Pokud je otevřen pouze seznam kanálů, lze jej zavřít stisknutím tlačítka Return.
 • Stiskněte klávesu Enter na vybraném kanálu.

Kanály v seznamu kanálů jsou podmíněně rozděleny do stránek. Při použití navigace nahoru/dolů na dálkovém ovladači to nebude patrné, kanály budou přecházet od prvního k poslednímu v souvislém seznamu. Pro rychlý pohyb po seznamu kanálů můžete použít tlačítka Channel UP/Channel Down, která slouží k přechodu na poslední kanál předchozí stránky/první kanál následující stránky.

READ  Nahrávání hovorů na telefonu Samsung s8

Při sledování kanálů od poskytovatele můžete přidávat kanály do seznamu oblíbených. Při sledování kanálů ze zadaného seznamu skladeb tato funkce chybí. Do seznamu oblíbených kanálů můžete přidat 2 možnosti:

 • V seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete přidat mezi oblíbené, a stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači.
 • Při skrytém seznamu kanálů stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači, kanál, který je právě přehráván, bude přidán do oblíbených.

Odstranění kanálů stejným způsobem jako přidání. Po přidání/odebrání kanálu se na obrazovce krátce zobrazí oznámení a v seznamu kanálů se u kanálu přidaného do oblíbených změní pořadové číslo. Výběrem příslušného žánru v seznamu žánrů můžete vybrat pouze oblíbené kanály, které se mají zobrazit v seznamu kanálů. Chcete-li odstranit oblíbený kanál, stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači. Jak bylo uvedeno výše, aplikace podporuje třídění kanálů podle žánru. Stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte seznam dostupných žánrů. Seznam žánrů můžete skrýt několika způsoby:

 • Automaticky zmizí po krátké době
 • Skryje se, když je vybrán žánr pro třídění
 • Skryje se stisknutím červeného tlačítka nebo tlačítka Return na dálkovém ovladači

Pokud je na zvýrazněném kanálu aktuální program, zobrazí se při zvýraznění kanálu aktuální program a čas jeho ukončení ve vyskakovacím okně napravo od zvýrazněného kanálu.

Televizní program je vysílán pro aktuální týden od pondělí do neděle. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo na dálkovém ovladači přepnete na jiný den. Přepínání je zacykleno na týden. Aktuální den je označen slovem „Dnes“ vpravo od data. Aktuálně vysílaný pořad bude po zahájení zvýrazněn zeleně. V závislosti na počtu programů je televizní program rozdělen do sloupců po 1 až 4. Pokud se soubor přesto nevejde na jednu obrazovku, lze jej posouvat nahoru/dolů pomocí příslušných tlačítek na dálkovém ovladači, jak napovídají šipky na pravé straně programu. Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte celý televizní program daného kanálu. Lze jej skrýt stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka Return.

Mezi další informace patří čas a datum, název a číslo aktuálního kanálu a přehled programů. Tyto informace po několika sekundách automaticky zmizí nebo je můžete skrýt ručně opětovným stisknutím tlačítka Info. Stisknutím tlačítka Info na dálkovém ovladači zobrazíte další informace o přehrávaném kanálu.

Přejděte do požadovaného nastavení televizoru stisknutím tlačítka Enter na dálkovém ovladači na požadované položce. Tato nastavení můžete ukončit stisknutím tlačítka Return na dálkovém ovladači. Chcete-li přepnout zvukovou stopu, vyberte tuto položku v nabídce nastavení a použijte tlačítka vlevo/vpravo na dálkovém ovladači. Pokud daný kanál podporuje přepínání kolejí, zobrazí se vedle čísla příslušné šipky označující možné směry přepínání. V této nabídce můžete přepnout zvukovou stopu na kanálech (pokud je to možné) a přejít do nabídky nastavení zvuku a obrazu televizoru. Můžete ji vyvolat stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači. Tuto nabídku můžete skrýt pomocí tlačítka Return nebo modrého tlačítka na dálkovém ovladači. Uživatelé mají k dispozici také nabídku nastavení.

Seznam žánrů je k dispozici pro vstupní seznam skladeb v případě, že seznam skladeb tuto informaci obsahuje.

Podpůrné modely

Na všechny modely televizorů vydané po roce 2010 lze nainstalovat službu Samsung IPTV s možností Smart. Pro Smart TV obvykle nemusíte kupovat další TV boxy. Jak zjistit podporu vašeho modelu a zjistit, zda je IPTV vhodná pro Samsung Smart TV:

 • Číslo modelu najdete na zadní straně skříně.
 • Zapište si ji zvlášť, abyste se na ni mohli znovu podívat.
 • První dvě písmena označují typ a místo výroby.
 • Čísla udávají, kolik palců má displej.
 • Páté písmeno. rok výroby. Písmeno A znamená 2008.
 • Následující čísla označují televizní řadu, přičemž první hodnota musí být rovna nebo větší než pět.

Jako příklad je uvažován model UE42F5300AK:

Model označuje, zda televizor podporuje potřebnou možnost.

SS IPTV je moderní doplněk určený pro Smart TV, který umožňuje sledovat videa streamovaná přes internet.

SS IPTV je jedním z nejoblíbenějších doplňků Smart TV v zemích SNS a v Evropě. Jedná se o první doplněk, který umožnil IPTV. V roce 2013 získal software SS IPTV nejvyšší hodnocení v soutěži doplňků pro chytré televize.

Doplněk sám o sobě neposkytuje služby TB. SS IPTV umožňuje přístup pouze k obsahu, který poskytuje váš poskytovatel. SS IPTV je v podstatě IPTV-přehrávač, a pokud zákazník platí za službu IP-TV vysílání, všechny nákladové transakce se provádějí pouze mezi zákazníkem a poskytovatelem (SS IPTV s tím nemá nic společného). Pokud poskytovatel nabízí zobrazení nevysílané interaktivní televize, můžete si nezávisle stáhnout jím vytvořený seznam skladeb jako přílohu. Seznam (playlist) je k dispozici na oficiálních webových stránkách poskytovatele. Pokud ji nemůžete najít, napište na podporu svého poskytovatele služeb.

Pokud váš poskytovatel internetového připojení neposkytuje možnost sledování IPTV, můžete využít služeb jakéhokoli vhodného operátora OTT třetí strany, jehož videostreamy jsou kompatibilní s vaším chytrým televizorem, nebo si můžete zadat svůj seznam přehrávaných kanálů.

SS IPTV je v současné době rychle se rozvíjející platforma, skutečné interaktivní centrum zábavy přímo uprostřed vašeho TB. Playlisty od několika stovek provozovatelů IPTV, kanály leteckých společností, videoobsah z online služeb, sociální sítě a místa pro umístění video souborů, to vše přístupné lidem, kteří mají pouze jeden SS SS IPTV dock. Níže naleznete informace o doplňku Video View:

nainstalovat, iptv, samsung

Instalace jednoduché inteligentní IPTV

Samsung

 • Otevřete hlavní nabídku televizoru a přejděte do části „Chytré funkce“.
 • V pravé polovině okna vyberte možnost „Účet Samsung„.
 • Pokud ještě nemáte účet v obchodě Samsung Smart Hub, klikněte na „Vytvořit“ a začněte postupovat podle pokynů k registraci. Jako uživatelské jméno zadejte „develop“ (je to důležité).
READ  Jak nainstalovat Mac OS na notebook

Dále je třeba nastavit heslo. Zde se objevují první rozdíly:

Po potvrzení registrace se vraťte do nabídky Smart a klikněte na tlačítko „Open Smart Hub“.

 • V dolní části okna aplikace klikněte na možnost „Advanced“. aplikace“.
 • Na další obrazovce otevřete „Nastavení“ a vyberte možnost „Nastavení IP“.
 • V zobrazeném okně zadejte IP adresu serveru 91.122.100.196. Použijte numerickou klávesnici (klávesnice na obrazovce zde nefunguje).
 • Vraťte se do nabídky „Settings“ a klikněte na „Synchronize user app“ (některé řady mají tento název, jiné mají „StartAppSync“).
 • Po synchronizaci se ikona SS-IPTV objeví v části Další aplikace.
 • Spusťte webový prohlížeč v počítači, otevřete obchod Samsung Smart Hub, přihlaste se a stáhněte archiv SS-IPTV na pevný disk.
 • Vezměte vhodný USB disk, vytvořte na něm adresář s názvem „userwidget“ a umístěte do něj aplikaci. Archiv není třeba předem rozbalovat.
 • Zapněte televizor a připojte USB disk do libovolného volného slotu. Příslušenství IP-TV se nainstaluje automaticky.

Chcete-li sledovat IP TV, jednoduše spusťte program, najděte svého poskytovatele v seznamu poskytovatelů a stáhněte si seznam skladeb. Mimochodem, kromě předinstalovaných seznamů skladeb můžete použít i vlastní.

Příručka pro Samsung. ISP DataNet. DataNet ІSP

Aplikace funguje na modelech řady D a vyšších.

Na všech televizorech této platformy lze aplikaci SS IPTV nainstalovat z oficiálního obchodu s aplikacemi Samsung Smart Hub:

Po instalaci a spuštění aplikace je třeba vybrat poskytovatele. Ukrajina Kyjev DataNet.

Alternativní instalace SS IPTV na televizorech řady E

 • Stiskněte tlačítko Smart TV na dálkovém ovladači.
 • Stisknutím červeného tlačítka (A) na dálkovém ovladači se přihlásíte
 • V zobrazeném okně vyberte možnost Vytvořit. účet. zap.
 • U modelů řady D. zap. Samsung, zadejte své heslo a do pole pro heslo libovolné šestimístné číslo
 • Znovu stiskněte červené tlačítko (A) a vyberte možnost Login using the newly created user develop (Přihlásit pomocí nově vytvořeného uživatele).
 • Stiskněte modré tlačítko (B) na dálkovém ovladači, pokud máte televizor řady D, nebo tlačítko Nástroje u televizorů řady E
 • Vyberte možnost Nastavení. Vývoj. Nastavení IP adresy serveru.
 • V zobrazené nabídce zadejte 95.67.27.10
 • Vyberte možnost Synchronizovat uživatelské aplikace.
 • Po dokončení instalace by se SS IPTV měla objevit v seznamu aplikací Smart TV
 • Stiskněte tlačítko MENU (u televizorů s dotykovým dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko MORE a vyberte možnost MENU).
 • Přejít na Chytré funkce, Uch. zadejte. Samsung.
 • Vyberte přihlášení.
 • V El. п. zadejte heslo a pole Heslo nechte prázdné (u některých modelů musíte zadat heslo sso1029dev)!).
 • Stiskněte tlačítko Smart TV, na stránce Aplikace přejděte na možnost Přidat aplikace. Stránka s aplikacemi.
 • Otevřete nabídku Nastavení IP., Tam vyberte možnost Nastavení IP.
 • V okně, které se zobrazí, zadejte pomocí numerické klávesnice (na jednotkách s dotykovou obrazovkou otevřete tlačítkem MORE a přepněte do příslušného režimu) 95.67.27.10
 • Vraťte se do nabídky Nastavení. a vyberte možnost Spustit synchronizaci aplikací.
 • Po nastavení by se v seznamu aplikací Smart TV měla objevit služba SS IPTV
 • Stiskněte tlačítko MENU (u televizorů s dotykovým dálkovým ovládáním stiskněte tlačítko MORE a vyberte možnost MENU).
 • Přejít na Chytré funkce, Naučit se. Stiskněte a podržte Enter na dálkovém ovladači. Samsung.
 • Vyberte přihlášení.
 • Ve společnosti El. п. Zadejte své heslo a pole Heslo nechte prázdné.
 • Stiskněte tlačítko Smart TV, na stránce Aplikace přejděte do části Více. Aplikace.
 • Nastavte zaostření na libovolnou aplikaci, stiskněte a podržte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.
 • V zobrazené nabídce vyberte možnost Nastavení IP.
 • Pomocí numerické klávesnice (na konzolích s dotykovou obrazovkou se otevře stisknutím tlačítka MORE a přepnutím do příslušného režimu) zadejte 95.67.27.10
 • Poté znovu otevřete kontextovou nabídku aplikace (dlouze stiskněte Enter v aplikaci) a vyberte možnost Spustit synchronizaci aplikací.
 • Po instalaci by se SS IPTV měla objevit v seznamu aplikací Smart TV
 • Formátování jednotky USB Flash na FAT32
 • Vytvořte na jednotce USB flash složku s názvem userwidget
 • Kliknutím na tlačítko v dolní části stránky stáhněte archiv aplikace a vložte jej do složky userwidget (nerozbalujte jej)
 • Vložte USB flash disk do volného USB konektoru televizoru, instalační proces se spustí automaticky
 • Po dokončení instalace bude aplikace k dispozici v aplikaci Moje aplikace

Ne všechny modely televizorů fungují tímto způsobem

 • Stáhněte si archiv žádosti kliknutím na tlačítko v dolní části stránky.
 • Vytvořte v kořenovém adresáři jednotky USB flash složku s názvem ssiptv
 • Rozbalte obsah archivu do složky, kterou jste právě vytvořili
 • Zapněte televizor a vložte jednotku USB Flash
 • Spuštění Smart HUBu. SS IPTV by se měl objevit na konci seznamu widgetů (nebo v doplňkových. aplikace)

Televizory podporující IPTV

Televizor od společnosti Samsung oficiálně podporuje digitální televizi u modelů vydaných po roce 2010. Pro ověření podpory této technologie doporučuje výrobce použít speciální dešifrování názvu televizoru.

Zde je příklad: UE42ES7507. Zobrazená kombinace čísel a symbolů se skládá z:

 • U. typ televizoru (LED panel);
 • E. místo výroby a trh, na který je model určen (Evropa);
 • 42 je velikost úhlopříčky v palcích;
 • rok výroby. „Je to ‚počítání‘ v písmenech. A je referenční bod označující rok 2008. B. 2009 atd. V příkladu je televizor označen písmenem E, což znamená, že byl vydán v roce 2012 a podporuje IPTV.

Pokud nemáte čas luštit název modelu, je jednodušší použít oficiální webové stránky a zkontrolovat informace tam. Dozvíte se také další podrobnosti, jako je operační systém (např. Tizen) nebo instalace softwaru. Zde jsou také popsány podporované technologie.

READ  Jak nainstalovat tiskárnu do notebooku pomocí disku. Stáhněte si ovladače z oficiálních webových stránek

Jak nainstalovat IPTV do zařízení Samsung

Jedním ze způsobů, jak sledovat IPTV, je aplikace SkyNet.TV na Samsung Smart TV pro modely uvedené na trh po roce 2013.

Aplikaci můžete nainstalovat následujícím způsobem:

 • Na televizoru Samsung Smart TV stiskněte tlačítko Smart HUB;
 • Vstupte do aplikace a vyberte ikonuSamsung APPS;
 • Do vyhledávacího pole zadejte „SkyNet“;
 • Klikněte na INSTALOVAT bezplatnou aplikaci SkyNet;
 • Spusťte ji;
 • Vychutnejte si řadu kanálů a skvělý obraz.

Společnost Samsung od roku 2015 vydává televizory s operačním systémem Tizen, který nepodporuje funkci multicast. Přehrávání vyžaduje další hardware. směrovač, který podporuje funkci udpxy. ZyXEL Keenetic Lite III je volitelná možnost. Můžete jej nakonfigurovat následujícím způsobem:

iPTV для Samsung Smart TV. нa ХAЛЯBУ!

 • Do adresního řádku prohlížeče je třeba zadat adresu směrovače: 192.168.1.1.
 • Pro vstup do nastavení je nutná autorizace (výchozí uživatelské jméno je „admin“ a heslo je stejné).
 • Ve webovém rozhraní musíte otevřít „Domácí síť“.
 • Vyberte kartu server udpxy
 • Pokud je v routeru povolen proxy server IGMP, budete upozorněni, že tyto funkce nelze používat současně. Ve stejném okně je tlačítko pro deaktivaci IGMP Proxy. Jeho stisknutím můžete pokračovat v konfiguraci.
 • Když tuto funkci povolíte, směrovač automaticky navrhne číslo portu TCP (ve výchozím nastavení je to 4022), toto číslo by mělo být zapamatováno. bude vyžadováno pro další nastavení aplikace v televizoru.
 • Stiskněte tlačítko Použít a restartujte směrovač.

Dále je nutné nastavit aplikaci.Přejděte do nabídky Menu a poté do Nastavení → Video a zvuk → Udp Proxy → Povolit.V zobrazeném okně zadejte adresu směrovače a číslo vybraného portu (192. 168. 1. 1. 4022)

Stažení a úprava seznamu skladeb

Aplikace podporuje dva způsoby načítání seznamů skladeb. Přidání:

Samsung ТВ каналы плейлисты бесплатно Часть 1

 • Klikněte na odkaz (takové seznamy skladeb se nazývají externí a můžete jich přidat, kolik chcete);
 • Prostřednictvím kódu, který funguje pouze jednou a lze jej stáhnout z webu (nazývá se interní seznam skladeb a může existovat pouze jeden seznam skladeb).

Nahrání vlastního seznamu skladeb pomocí odkazu:

 • Zadejte SS IPTV a na zobrazené obrazovce klikněte na ozubené kolečko v pravém horním rohu.
 • Přejděte na „Obsah“ výběrem tohoto řádku z rozevírací nabídky. Na horní liště přejděte na položku „Externí seznamy skladeb“ a klikněte na možnost „Přidat“. Do příslušného pole zadejte libovolný název seznamu skladeb a odkaz na něj a klikněte na tlačítko „Uložit“ v pravém horním rohu.

V hlavním okně aplikace se zobrazí ikona externího seznamu skladeb, který jste nahráli. Po každém kliknutí na tuto ikonu se načte seznam skladeb.

K nahrání externího seznamu skladeb se někdy používá rámec na TB. t. е. můžete používat pouze odkazy dostupné z internetu, jiné odkazy systém nepovolí.

Nahrání vlastního seznamu skladeb pomocí kódu:

 • Přejděte do aplikace. Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu.
 • Přejděte do části „Obecné“ výběrem této položky z rozevírací nabídky a klikněte na tlačítko „Získat kód“. Tento kód bude platný po dobu 24 hodin (nebo do vytvoření dalšího kódu).
 • Zadejte rozevírací kód na tomto odkazu. https://ss-IPTV.com/users/playlist
 • Klikněte na „Přidat zařízení“.
 • Vyberte seznam skladeb v počítači kliknutím na „Otevřít“ a dokončete stahování kliknutím na „Uložit“. Po úspěšném nahrání vlastního seznamu skladeb se na obrazovku aplikace přidá ikona „Můj seznam skladeb“.

Platforma nezobrazuje pouze seznamy skladeb, které jste do ní nahráli, ale snaží se v nich identifikovat kanály a přiřadit je k těm, které již byly nahrány do databáze.

Kanály z vybraného seznamu skladeb, které systém rozpozná, jsou zobrazeny na příslušném panelu spolu s jejich logy.

Při nahrávání nového seznamu skladeb se předchozí seznam skladeb přepíše. Pokud si chcete znovu stáhnout stejný nebo jiný seznam skladeb, není třeba získávat další kód, pokud jste již nevymazali soubory cookie prohlížeče.

Jako interní seznamy skladeb lze použít pouze seznamy skladeb, které odpovídají zavedenému standardu formátu m3u. Aby se seznam skladeb správně načetl, musí být v 8bitovém kódování UTF. Externí seznamy skladeb mohou mít jakýkoli jiný formát (t. е. nejen m3u, ale také např. xspf, asx a pls).

Více informací o vytvoření vlastního seznamu skladeb a jeho nahrání do SS IPTV najdete v následujícím videu:

Nastavení IPTV v televizoru Samsung Smart TV

Uživatelé, kteří chtějí sledovat své oblíbené pořady na chytrém zařízení, musí správně nakonfigurovat IPTV na svém televizoru Samsung Smart TV.

U většiny modelů televizorů Samsung není po instalaci aplikace SS IPTV nutné žádné další nastavení. Můžete si okamžitě stáhnout seznamy skladeb a sledovat své oblíbené filmy a pořady.

Některé televizory Samsung však mohou mít s přehráváním IPTV problémy. Pak vám může pomoci proxy server, který umožňuje překládat protokoly UDP na protokol HTTP. Т.е. Po spuštění aplikace v jejím nastavení zaškrtněte políčko „Převést UDP na HTTP“. Budou vyžadovány také další informace. IP adresa a port. Tyto údaje lze zobrazit v nastavení směrovače a UDP Proxy serveru směrovače.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS