Jak zapnout iPhone, když je zcela vybitý

Pokud je iPhone úplně vybitý a nefunguje, můžete ho zapnout několika způsoby. Černá obrazovka, „neživotnost“ zařízení v tomto případě není způsobena pouze slabou baterií, ale také selháním softwaru. Prozkoumejme obě tyto možnosti podrobněji.

Zde neobjevujeme Ameriku, ale pouze připojujeme iPhone k napájecímu adaptéru na 15-30 minut. Po krátkém dobití se pokusíme iPhone aktivovat, přičemž kabel „nabíječky“ zůstane připojen k zásuvce. Na displeji se zobrazí prázdná baterie s bleskem uvnitř. To znamená, že zařízení je v pořádku a právě se nabíjí. Jakmile získá potřebnou energii, začne okamžitě pracovat:

Pokud se zobrazí prázdná baterie, zásuvka a šipka směřující k blesku, majitel iPhonu předpokládá, že je baterie zcela vybitá nebo že zařízení nebylo dlouho používáno, a proto je třeba 4-5 hodin dobíjet. Pak se aktivuje miniaplikace.

Vašemu gadgetu dochází energie a po dobití se nezapne

Pokud se váš gadget vybíjí a při nabíjení se nezapne, může se jednat o hluboké vybití nebo o konflikt na úrovni softwaru iOS. K vyřešení problému je třeba provést následující kroky:

 • Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Domů po dobu deseti sekund. Stisknutí a podržení tlačítek Napájení a Snížení hlasitosti na iPhonu 7.

Současné stisknutí tlačítek Napájení a Domů po dobu 10 sekund

 • Jakmile se na displeji zobrazí logo Apple, uvolněte tlačítka.
 • Zkontrolujte, zda je systém iOS plně načtený.
 • Pokud se miniaplikace nespustí, je třeba telefon přepnout do tichého režimu a zakázat jej.

Tichý režim na iPhonu se aktivuje a deaktivuje speciálním tlačítkem na telefonu

Pokud se po provedení těchto kroků problém nevyřeší, bude možná nutné hledat napájecí adaptér nebo kabel.

iPady a iPhony se při nízkých teplotách mnohem rychleji nabíjejí. Pokud se pokusíte nabíjet zařízení poté, co bylo delší dobu v chladu, zejména v mrazivém počasí, může dojít k okamžité poruše napájecího obvodu. Když vstoupíte na teplé místo, měli byste zařízení před připojením k síti 20-30 minut zahřívat.

Příčiny

Mezi nejčastější důvody, proč se iPhone X po vybití nezapne, patří porucha napájecího obvodu, porucha mikrokontroléru nebo softwarové chyby. Problémy týkající se vnitřních součástí a hardwaru přenechte odborníkům. Problém můžete vyřešit sami.

iPhone X se vybíjí a nejde zapnout

Pokud smartphone po připojení nereaguje na zapnutí, došlo k hlubokému vybití nebo k problému na úrovni operačního systému. Pokud je iPhone X hluboce vybitý, musíte postupovat podle následujících kroků:

Jakmile se na displeji rozsvítí logo Apple, uvolněte tlačítka;

Pokud se smartphone nepodaří spustit, zapněte a vypněte tichý režim;

Pokud se iPhone X po mrazu nezapne, co má uživatel udělat?

Jděte do teplé místnosti a nechte tam telefon asi 30 minut;

Poté můžete iPhone X připojit.

Elektronika Apple při teplotách pod bodem mrazu funguje špatně. Dlouhodobé vystavení mrazu může způsobit úplné vybití přístroje.

iPhone X se nenabíjí ani nezapíná

Nedostatečné nabíjení je způsobeno několika faktory: poškozenou baterií, nefunkčním ovladačem/nabíječkou nebo neoriginálním kabelem či napájecím adaptérem. Nejprve je třeba zkontrolovat kabel. Nesmí se na něm vyskytovat záhyby a poškození. Měli byste také dbát na to, abyste používali originální kabel. Pokud máte k dispozici další nabíječku, musíte k ní iPhone X připojit. Pokud se telefon začne nabíjet, je starý kabel poškozený.

Pokud výměna vodiče nepomohla, je příčinou závady baterie nebo řídicí jednotka. Tyto díly je třeba vyměnit v servisu.

Ceny výměny baterií:

Nabíjení iPhonu a jeho nezapnutí

Hlavním důvodem, proč se iPhone X po nabití nezapne, je baterie. Problém může být způsoben hlubokým vybitím, pokud se iPhone X po delší době nepoužívání nezapne. Existuje několik způsobů opravy:

Zvyšte úroveň nabití na spodní hranici. Pro obnovení nabití je třeba iPhone X napájet po dobu 6-10 hodin. Pak můžete zkusit zapnout smartphone.

Pokud předchozí způsob nepomůže, je třeba vyměnit nabíječku a znovu připojit telefon k elektrické síti.

Vstup do režimu DFU. Smartphone byste měli nabíjet 6-8 hodin. Měli byste si do počítače nainstalovat iTunes a otevřít stažený software. Vyjměte iPhone X z nabíječky a připojte jej k počítači, přičemž držte stisknutá tlačítka Napájení a Domů. Poté uvolněte tlačítko napájení a podržte tlačítko Home po dobu dalších 15 sekund. Na obrazovce by se mělo objevit oznámení, že je smartphone připraven k obnovení. Je třeba stisknout tlačítko „obnovit“ a počkat na dokončení procesu. Budete moci zapnout iPhone X.

Jakmile je telefon zapnutý, je třeba jej sledovat. Pokud se nabíjení rychle vybije, je třeba baterii vyměnit. Ujistěte se, že používáte originální napájecí kabel. Nabíječky jiných výrobců mohou být dimenzovány na jiný proud, což může mít negativní vliv na iPhone X.

Selhání softwaru

Pokud software selže, obvykle svítí pouze jablko a zařízení nereaguje na zapnutí. Pak je třeba provést nucený reset. Chcete-li to provést, podržte stisknuté tlačítko Home a Power.

READ  Jaký je rozdíl mezi čínským iPhone od Američana

Příčiny

Mezi nejčastější příčiny toho, že se iPhone XR po vybití nezapne, patří porucha napájecího obvodu, porucha mikrokontroléru nebo softwarové chyby. Problémy s vnitřními díly a hardwarem svěřte odborníkům. Selhání softwaru můžete vyřešit sami.

iPhone XR se vybíjí a nezapíná se

Pokud smartphone po připojení nereaguje na zapnutí, došlo k hlubokému vybití nebo k problému na úrovni operačního systému. Pokud je iPhone XR hluboce vybitý, postupujte podle následujících kroků:

Jakmile se na displeji rozsvítí logo Apple, uvolněte tlačítka;

Aktivace a deaktivace tichého režimu, pokud se smartphone nepodaří spustit;

Pokud se iPhone XR po zamrznutí nezapne, co má uživatel dělat:

Jděte do teplé místnosti a nechte tam telefon asi 30 minut;

Nyní můžete iPhone XR připojit k síti.

Elektronika Apple při teplotách pod bodem mrazu nefunguje dobře. Dlouhodobé vystavení mrazu může způsobit úplné vybití přístroje.

iPhone XR se nenabíjí ani nezapíná

Nenabíjení je způsobeno několika faktory: poškozenou baterií, nefunkčním ovladačem napájení/nabíjení nebo neoriginálním kabelem či napájecím adaptérem. Nejprve je třeba zkontrolovat kabel. Nesmí na něm být žádné zlomy ani nesrovnalosti. Ujistěte se, že je použit originální kabel. Pokud je k dispozici další nabíječka, připojte k ní iPhone XR. Pokud se telefon začne nabíjet, je starý kabel poškozený.

Pokud výměna kabelu nepomůže, je příčinou závady baterie nebo řídicí jednotka. Tyto díly smí vyměňovat pouze servisní technik.

Ceny výměny baterií:

iphone, nabití, nezapne, stisknutí

iPhone se nabíjí a nezapíná se

Hlavním důvodem, proč se iPhone XR po nabití nezapne, je baterie. Problém může být způsoben hlubokým vybitím, pokud se iPhone XR po delší době nepoužívání nezapne. Existuje několik způsobů opravy:

Zvyšte úroveň nabití na spodní hranici. Pro obnovení nabití je třeba iPhone XR připojit na 6-10 hodin. Poté můžete zkusit smartphone zapnout.

Pokud předchozí způsob nepomůže, vyměňte nabíječku a znovu připojte telefon k elektrické síti.

Vstup do režimu DFU. Smartphone je třeba nabíjet 6-8 hodin. Nainstalujte iTunes do počítače a otevřete stažený software. Vyjměte iPhone XR z nabíječky a připojte jej k počítači s podržením tlačítek Napájení a Domů. Poté uvolněte tlačítko napájení a podržte tlačítko Home po dobu dalších 15 sekund. Na obrazovce by se mělo objevit oznámení, že smartphone je připraven k obnovení. Stiskněte tlačítko „Obnovit“ a počkejte na dokončení procesu. Poté můžete iPhone XR zapnout.

Po zapnutí telefonu jej musíte sledovat. Pokud se baterie rychle vybije, musíte ji vyměnit. Zkontrolujte také, zda je použit originální napájecí kabel. Nabíječky jiných výrobců mohou být navrženy pro jiný proud, což může mít vliv na iPhone XR.

Selhání softwaru

Pokud dojde k poruše softwaru, obvykle svítí pouze jablko a zařízení nereaguje na zapnutí. Pak je třeba provést nucený reset. To se provádí podržením tlačítek Home a Power.

Příčiny

Mezi nejčastější příčiny toho, že se iPhone po vybití nezapne, patří porucha napájecího obvodu, porucha mikrokontroléru nebo softwarové chyby. Vnitřní hardware a vnitřní díly by měly být svěřeny odborným technikům. Závady v softwaru můžete vyřešit sami.

iPhone se vybíjí a nejde zapnout

Pokud smartphone po připojení k nabíječce nereaguje, jedná se o hluboké vybití nebo problém na úrovni operačního systému. Pokud je váš iPhone hluboce vybitý, musíte postupovat podle následujících kroků:

Když se na displeji rozsvítí logo Apple. uvolněte klíče;

Pokud se smartphone nepodaří spustit, zapněte a vypněte tichý režim;

Co má uživatel dělat, pokud se iPhone po mrazu nezapne:

Jděte do teplé místnosti a nechte tam telefon asi 30 minut;

Poté můžete iPhone připojit.

Elektronika Apple nefunguje dobře při teplotách pod bodem mrazu. Dlouhodobé vystavení mrazu může vést k úplnému vybití zařízení.

iPhone se nenabíjí ani nezapíná

Nedostatečné nabíjení způsobené několika faktory: poškozená baterie, poškozený ovladač napájení/nabíjení nebo neoriginální kabel či napájecí adaptér. Nejprve je třeba zkontrolovat kabel. Nesmí se na něm vyskytovat záhyby a manipulace. Ujistěte se, že používáte originální drát. Pokud máte volitelnou nabíječku, musíte iPhone připojit k této nabíječce. Pokud se telefon začne nabíjet, je starý kabel poškozený.

Pokud výměna nabíječky nepomůže, problém je způsoben baterií nebo řídicí jednotkou. Tyto díly lze vyměnit pouze v provozu.

Ceny za výměnu baterie:

iPhone se nabíjí a nejde zapnout

Hlavním důvodem, proč se iPhone po nabití nezapne, je baterie. Problém může být způsoben hlubokým vybitím, pokud se iPhone po delší době nepoužívání nezapne. Chybu lze opravit několika způsoby:

Zvyšte úroveň nabití na nižší prahovou hodnotu. iPhone musíte znovu připojit, abyste ho mohli napájet po dobu 6-10 hodin. Pak můžete zkusit smartphone znovu zapnout.

Pokud předchozí způsob nepomůže, vyměňte nabíječku a znovu připojte telefon k elektrické síti.

Vstup do režimu DFU. Nabíjení smartphonu po dobu 6-8 hodin. Nainstalujte iTunes do počítače a otevřete stažený software. Vyjměte iPhone z nabíječky a připojte jej k počítači, přičemž držte stisknutá tlačítka Napájení a Domů. Poté uvolněte tlačítko napájení a podržte tlačítko Home po dobu dalších 15 sekund. Na obrazovce by se mělo objevit oznámení, že je smartphone připraven k obnovení. Stiskněte tlačítko „obnovit“ a počkejte na dokončení procesu. Poté můžete iPhone zapnout.

Jakmile je telefon zapnutý, je třeba jej sledovat. Pokud nabíjení rychle skončí, bude třeba baterii vyměnit. Zkontrolujte také, zda je použit originální napájecí kabel. Nabíječky jiných výrobců mohou být navrženy pro jiný proud, což může mít vliv na iPhone.

Selhání softwaru

Při selhání softwaru obvykle svítí pouze jablko a samotné zařízení nereaguje na zapnutí. Pak je třeba provést nucený restart. Podržte stisknuté tlačítko Home a Power.

Zkontrolujte baterii

Když se jablečný gadget nabíjí, ale nechce se spustit, může být příčinou této podivnosti baterie. iPhone má tu zvláštnost, že baterii nelze vyjmout a analyzovat. Pokud se tak stane, je třeba jej nabíjet celou noc a zkusit jej zapnout druhý den ráno.

READ  Blok Samsung Smart TV

Jedná se o běžnou činnost u velmi vybitých baterií. Po půldenním nabíjení se baterie někdy znovu nabije a získá dostatek energie. Pokud by bylo možné baterii vyjmout, stálo by za to ji zkusit vytřepat pomocí napájecího adaptéru nebo „žabky“. Ale protože naše baterie není vyměnitelná, budeme muset počkat. Pokud je baterie v iPhonu vyměnitelná, iPhone není skutečný.

iPhone se nezapne ani nereaguje na nabíjení

iPhone se nezapne ani nereaguje na nabíjení

Společnost Apple se již dávno etablovala jako výrobce skvělých, módních, kvalitních a v neposlední řadě spolehlivých zařízení. Ale i ty jsou zranitelné vnějšími faktory. Nezřídka se objevují problémy, jako je nezapnutí iPhonu a nereagování na nabíjení. Příčinou tohoto problému může být maličkost nebo řada faktorů, které ovlivňují vaše zařízení.

Příčiny nenabíjení iPhonu

Je pravděpodobně zbytečné mluvit o spolehlivosti společnosti Apple, ale může se vyskytnout tovární vada. Přestože tento výrobce velmi dbá na kvalitu výrobků, které uvádí na své pulty.

K většině poruch dochází během používání v důsledku zanedbání péče o smartphone. Pokus o rekonfiguraci miniaplikace obnovením továrního nastavení může vést k selhání softwaru.Níže jsou uvedeny některé běžné příčiny toho, že se iPhone nezapíná a nereaguje na nabíjení:

 • Poškozená nebo znečištěná zásuvka;
 • Vadný nebo poškozený kabel USB nebo adaptér;
 • použití nekvalitní nabíječky;
 • selhání softwaru;
 • Přechlazení;
 • Pád nebo mechanický náraz;
 • Náhlé zhoršení stavu vnitřních součástí.

Pokud nekvalitní kabel nebo adaptér může vyměnit někdo jiný, běžný uživatel se nemůže zabývat vnitřními součástmi. Abyste se dostali k baterii nebo k regulátoru napájení, musíte zařízení zcela rozebrat. Důrazně doporučujeme, abyste se o to nepokoušeli sami. Mohli byste přitom poškodit další díly, což by ztížilo a prodražilo opravu vašeho přístroje.

Co dělat, když se iPhone nenabíjí

Většina uživatelů se snaží problém vyřešit sama. Nemáte dostatek zkušeností a znalostí, můžete „pokazit.Zde je několik řešení, pokud iPhone nereaguje na nabíjení a nechce se zapnout:

 • Zařízení můžete násilně resetovat v klidném prostředí nebo i na cestách. Stiskněte tlačítko napájení a tlačítko domů na 10-15 sekund. Pokud je problém vyřešen, zobrazí se logo Apple a telefon se spustí. Poté připojte nabíječku a plně nabijte telefon.
 • Pokud se vynucený restart nezdaří, může dojít k selhání systému. Zde je postup, jak se této nepříjemnosti zbavit:
 • Připojte iPhone k počítači;
 • Synchronizujte ji se svým zařízením;
 • Otevřete iTunes;
 • Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vraťte software na předchozí verzi;
 • Ujistěte se, že nabíjecí kabel a adaptér splňují požadované normy kvality. V opačném případě riskujete, že ušetříte peníze za komponenty na úkor drahého smartphonu. Originální nabíječka „Apple“ stojí asi 25 dolarů, ale oprava telefonu může stát mnohonásobně více. Pokud použijete neoriginální zařízení, bude vyrobeno z méně kvalitního materiálu. Proto ta nízká cena.

Pokud všechny výše uvedené způsoby nefungují, budete se pravděpodobně muset obrátit na servisní středisko. Provedou důkladnou diagnostiku a určí příčinu poruchy vašeho přístroje.

Výměna baterie nebo řídicí jednotky napájení vyžaduje kompletní demontáž zařízení. Operace zahrnuje odpojení kabelů od základní desky. Bez speciálních dovedností, znalostí, nástrojů a zkušeností jen zhoršíte neutěšený stav svého zařízení Apple. Pak budete muset vyměnit nejen baterii, ale také základní desku, což vás bude stát pěkný peníz.

Pokud zjistíte, že se iPhone nabíjí, ale nezapíná se, jedná se pravděpodobně o hluboké vybití baterie. Náprava tohoto problému bude vyžadovat čas a trpělivost. Vložte kabel USB do nabíjecího slotu a nechte ho tam delší dobu.

Tipy od odborníků

iPhone vám bude dlouho a věrně sloužit, pokud budete dodržovat několik doporučení pro jeho používání. Drtivá většina z nich ani neotevře návod k použití. A zadarmo! Níže jsou uvedena všechna pravidla, která byste s iPhonem nikdy neměli dělat. Patří mezi ně:

 • Dbejte na to, aby telefon Vertu nebyl mokrý nebo ponořený do vody (u smartphonů chráněných proti vlhkosti), protože voda, která se do něj dostane, způsobí proces oxidace;
 • Nevystavujte mobilní telefon extrémním teplotám;
 • Nenechávejte je na přímém slunci;
 • Nevystavujte jej hrubému zacházení ani pádu;
 • K čištění reproduktorů, konektorů nebo otvoru mikrofonu nepoužívejte jehly, dráty ani párátka. Nebude to k ničemu, v případě poruchy ji budete muset vyměnit.

Doporučujeme vám také kontaktovat renomované servisní středisko. Někdo z vašich známých může mít podobnou zkušenost a může vás nasměrovat na renomovaného servisního technika.Nevyhazujte také krabici a účtenku od výrobku, pokud jste jej zakoupili v obchodě. U nich můžete vždy požádat o záruční servis. Pokud není chyba na vaší straně, musíte nechat sluchátko opravit nebo vyměnit za nové.

iPhone je vybitý a nezapíná se

Smartphony Apple se vyznačují vysokým výkonem, funkčností a poměrně silnou baterií. Například iPhone X vydrží více než 40 hodin poslechu hudby a více než dva dny v pohotovostním režimu. V poslední době si však stále více uživatelů všímá, že se jejich iPhone při nabíjení rychle vybíjí a zahřívá. Mnoho lidí to připisuje vydání nového systému iOS 11, který spotřebovává více energie než jeho předchůdci. Nový operační systém budete muset nabíjet několikrát denně a možná ho budete muset nabíjet i přes noc.

Někdy se stane, že je iPhone zcela vybitý a už se nezapne a na obrazovce není ikona nabíjení. Důvody mohou být následující:

Co dělat?

Hlavně nepanikařte a nepokoušejte se zařízení rozebrat. Pro začátek zkontrolujte, zda nabíječka funguje, a připojte ji k jinému smartphonu. Pokud se zařízení normálně nabíjí, je pravděpodobně čas vyměnit baterii v iPhonu. To lze provést pouze v servisní dílně, protože smartphone Apple není určen k rozebírání.

Pokud se po připojení nabíječky zobrazí na obrazovce ikona baterie, ale gadget se nenabíjí ani nezapíná, může být příčinou zaseknutí systému iOS. K tomu dochází, když je baterie hluboce vybitá. Problém vyřešíte tak, že zařízení dáte na 6-8 hodin nabíjet a pak se pokusíte zapnout. Pokud se smartphone úspěšně spustí, sledujte, jak dlouho vydrží baterie.

READ  Apple odhalil vážné nevýhody iPhone X

Dalším způsobem, jak zapnout iPhone, je obnovit jej v režimu DFU. Chcete-li to provést, musíte připojit telefon k počítači, přejít do iTunes a kliknout na tlačítko „obnovit“. Ve většině případů tento postup pomáhá zapnout zařízení.

Pokud všechny výše uvedené metody nepomohly, obraťte se na servisní středisko, které provede diagnostiku. Diagnostika je v centrech rem-iPhone zdarma.

Hlavní důvody, proč se iPad nezapíná (s řešením)

Představte si, že vezmete iPad, abyste zkontrolovali e-maily nebo pořídili pár fotografií, ale zjistíte, že se nechce zapnout. Jak nám říkají naši zákazníci, je to frustrující. Další věc, kterou budete přemýšlet, je, zda potřebujete nákladné opravy. Nebo ještě hůř, váš stůl se už nezapne. Společnost Apple má pověst kvalitního výrobce. Uživatelé produktů se však někdy mohou setkat s problémy a problémy s výkonem svých zařízení.Na základě našich zkušeností jsme se zabývali běžnými důvody, proč se tablet iPad nezapne. Zde jsou některé z důvodů, proč se iPad nezapíná, a doufáme, že i jednoduchá řešení.

iPad se nezapíná a nenabíjí

Pokud se zařízení nezapne nebo nenabíjí, může to být způsobeno nabíječkou, poškozením softwaru nebo fyzickým poškozením. Pokud se s tímto problémem setkáte, můžete postupně vyzkoušet níže uvedená řešení. Jsou od nejjednodušších až po nejsložitější.

Zkontrolujte nabíječku iPadu

Pokud se iPad nechce zapnout nebo nabíjet, zkontrolujte nejprve nabíječku. Někdy se zařízení nemusí nabíjet a/nebo se nezapne v závislosti na nabíječce. Pokud je to možné, půjčte si nabíječku od kamaráda nebo kolegy a zkontrolujte, zda se iPad stále zapíná. Nebo je požádejte, aby zkusili nabíjet vaše zařízení pomocí nabíječky. Pokud vaše zařízení funguje s jejich nabíječkou, budete si muset koupit novou nabíječku. Pokud však iPad s nabíječkou stále nefunguje nebo zařízení s nabíječkou funguje, je s tabletem něco v nepořádku.

Zkontroluj port Lightning na iPadu.

Pokud jste dosud zařízení úspěšně nabíjeli, může být problém v usazených nečistotách a prachu na portu Lightning. Ačkoli se jedná o vzácný problém, může k němu dojít, pokud telefon používáte na prašných místech nebo pokud se v přenosném pouzdře či tašce nacházejí uvolněná vlákna nebo nečistoty.

Důkladně zkontrolujte port a odstraňte všechny nečistoty pomocí párátka nebo nejlépe měkkého kartáčku. Typ používaný k čištění elektrického holicího strojku je ideální. Zkuste zařízení znovu nabít, a pokud se to nepodaří, přejděte k dalšímu kroku.

Vynucený restart iPadu

Uživatelé Apple někdy hlásí selhání softwaru, které způsobí, že je iPad po restartu nedostupný. Selhání softwaru nejlépe vyřešíte vynuceným restartem zařízení iPad. Na rozdíl od běžného zapnutí tlačítkem napájení vymaže hardwarový reset určité oblasti paměti a znovu inicializuje některé služby. Nebojte se, o svá data při tom nepřijdete.

Chcete-li iPad násilně restartovat, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení a tlačítko Domů, dokud se na obrazovce neobjeví logo Apple.To funguje? V opačném případě může být nutné obnovit.

Oprava zařízení pomocí iTunes

Pokud výše uvedená metoda nefunguje, bude možná nutné iPad obnovit pomocí iTunes. Kromě správy hudby jsou iTunes užitečné také pro zálohování a obnovu zařízení iOS. Před obnovením se ujistěte, že máte zálohu, protože tím vymažete všechna data. Pokud jste již zálohovali iPad pomocí iTunes, můžete jej resetovat podle následujících kroků.

 • Připojení zařízení k MacBooku/notebooku s otevřenými iTunes.Musíte mít aktualizovanou verzi iTunes.
 • Podržte stisknuté tlačítko Home na iPadu, který je stále připojen k počítači, a pokračujte několik sekund, dokud iTunes automaticky nerozpoznají vaše zařízení.
 • Pomalu uvolněte tlačítko Domů, když iTunes zobrazí zprávu, že iPad byl detekován v režimu obnovení. Stiskněte tlačítko OK a zařízení se vrátí do výchozího továrního nastavení. Tento proces vymaže všechna data, ale můžete je obnovit pomocí předchozí zálohy (proto je důležité pravidelně zálohovat)!)

Zkontrolujte, zda se jedná o fyzické poškození

Velikost iPadu je pro uživatele výhodou, ale v případě pádu nebo nárazu je zařízení náchylnější k fyzickému poškození.iPad se může poškodit i v případě, že se do něj dostane voda nebo jiná tekutina. Jednoduchá vizuální kontrola pomůže identifikovat fyzické poškození. Můžete zkontrolovat, zda nejsou problémy, jako je prasklá obrazovka nebo vlhkost mezi vrstvami obrazovky. Zkontrolujte, zda tlačítka fungují správně a zda je nabíjecí port neporušený a bez prachu nebo nečistot, jak bylo uvedeno dříve. Pokud některý z těchto stavů existuje, je třeba podniknout další kroky nebo nás v nejhorším případě kontaktovat a požádat o pomoc s výměnou obrazovky iPadu, výměnou nabíjecího portu nebo jinou opravou.

Kontaktujte specialistu na opravy.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo nebo je patrné vážné fyzické poškození, je čas na odbornou opravu. Můžete se obrátit na náš tým techniků a požádat o radu nebo využít náš servis.

iPad se normálně nabíjí, ale nezapne se

Pokud se žádný z výše uvedených problémů nevyskytne, je možné, že se zařízení normálně nabíjí (máte napájení), ale nezapíná se ani nenabíhá.

Důvody, proč se nabitý iPad nezapne, mohou souviset se softwarem nebo fyzickým poškozením.Při diagnostice a řešení problému postupujte podle následujících kroků.

Zkontrolujte, zda je iPad vypnutý.

Pokud jste si jisti, že je vaše zařízení nabité, nejprve se ujistěte, že je vypnuté. Jednoduše stiskněte tlačítko pro uspání/probuzení a podržte je, dokud se neobjeví logo Apple. Pokud tento krok nefunguje, poznáte, že je zařízení vypnuté a ne jen spí.

Hardwarový reset iPadu

iPad se často nerestartuje kvůli problémům se softwarem. Kvůli chybě softwaru se zařízení tváří, jako by bylo vypnuté, i když je zapnuté.Po hardwarovém resetu se iPad vypne a znovu zapne.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS